עובדת בי``ח:

עובדת בי``ח:

שמתי לב שישר שיוצא שבת את כותבת שבוע טוב! לא שאני מגנה... אבל זה נראה שאת מחכה על השעון לצאת שבת כדי לכתוב את זה... (קצת חושבים!) לא נשמע טוב העסק...
 
יש דברים ויש דברים

מצאנו שכתוב שיאמרו שאוהבים את בשר החזיר רק התורה אוסרת ואנו לא ניקרב לזה כך גם באמת קשה לנו לשמור השבת רק שהקב``ה ציווה אז אנו שמחים לשמור וכשיוצא שבת מברכים ישר שבוע טוב בזכות שמירת השבת .
 
למעלה