עדכון תעריפי הנסיעה במונית.

מצב
הנושא נעול.

Brendan

New member
עדכון תעריפי הנסיעה במונית.

עדכון תעריפי הנסיעה במונית.
הודעת דובר לעיתונות מטעם דובר משרד האוצר מיום ה- 2 לחודש מאי של שנת 2002. ------------------------------------------ משרדי האוצר והתחבורה הודיעו כי יפעלו לעדכון תעריפי הנסיעה במונית, ותעריפי ההולכה של דלק המצויים בפיקוח. בשבועות האחרונים התייקר הסולר כתוצאה משל שלושה גורמים: הפיחות בשער הדולר, עליית מחירי הנפט בעולם, והעלייה בבלו המוטל על סולר. בעקבות כך, התייקר סל התשומות של נהגי המוניות ובעלי המשאיות. © כל הזכויות שמורות .2000 מדינת ישראל || Copyright 2000. The State of Israel. All Rights Reserved© ----------------------------------------- לינק להודעת הדובר כאן
 

Brendan

New member
מאות מאבטחים לתחבורה הציבורית

עדכון תעריפי הנסיעה במונית.
הודעת דובר לעיתונות מטעם דובר משרד האוצר מיום ה- 2 לחודש מאי של שנת 2002. ------------------------------------------ משרדי האוצר והתחבורה הודיעו כי יפעלו לעדכון תעריפי הנסיעה במונית, ותעריפי ההולכה של דלק המצויים בפיקוח. בשבועות האחרונים התייקר הסולר כתוצאה משל שלושה גורמים: הפיחות בשער הדולר, עליית מחירי הנפט בעולם, והעלייה בבלו המוטל על סולר. בעקבות כך, התייקר סל התשומות של נהגי המוניות ובעלי המשאיות. © כל הזכויות שמורות .2000 מדינת ישראל || Copyright 2000. The State of Israel. All Rights Reserved© ----------------------------------------- לינק להודעת הדובר כאן
מאות מאבטחים לתחבורה הציבורית
הודעה לעיתונות מטעם דובר משרד התחבורה מיום ה-2 לחודש מאי של שנת 2002. -------------------------------------------------- משרד התחבורה החל היום )2002.5.2( בגיוסם של מאות מאבטחים לאבטחת התחבורה הציבורית, במטרה להגביר את בטחונם של הנוסעים באוטובוסים ובתחנות ההסעה של התחבורה הציבורית, כנגד פיגועים חבלניים. ------------------------ לינק להודעת הדובר כאן
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה