עדכון: "קול ישראל" נקדימון רוגל

גדי סער

New member
עדכון: "קול ישראל" נקדימון רוגל

"מסמך נקדי" חובר בידי איש "קול ישראל" נקדימון רוגל בשנת 1972 ובו פורטו כללי אתיקה החלים על העיתונות המשודרת. ברבות השנים הפכו כללי המסמך לאורים ותומים לעוסקים במקצוע העיתונות גם בכלי תקשורת אחרים. מאז נכתב עודכן המסמך שלוש פעמים – ב-79', 85' וב-95'. לאחר שמנה 42 סעיפים בגירסתו המקורית, כיום הוא מונה 161 כללים. לאחר 12 שנה יעודכן "מסמך נקדי" המיתולוגי של רשות השידור. כך החליטה ועדת האתיקה של רשות השידור, בראשותו של ד"ר יובל קרניאל, שהחליטה להתאימו לעידן הדיגיטלי. ביום חמישי התכנסה ועדת האתיקה של הרשות לישיבה ראשונה לאחר שנים רבות בהן לא היתה קיימת ועדה כזו. הוועדה החליטה גם לפעול בנושא "ניקוי" רשות השידור מהשפעות פוליטיות והחליטה להדגיש בפני העובדים את ההוראות האוסרות על פעילות פוליטית בתחומה של הרשות. הנהלים הקובעים כי עיתונאי ועובד ברשות השידור לא ישתמשו בקשריהם עם פוליטיקאים לקידום ענייניו האישיים, במיוחד כשקשרים אלה נוצרו במהלך עבודתו המקצועית. ד"ר קרניאל אמר בישיבה כי "השידור הציבורי זקוק לקוד אתי חדש, ברור, שקוף ומוכר גם לעיתונאים וגם לציבור שיסייע לשידור הציבורי לבדל את עצמו מהתקשורת המסחרית המקיפה אותו. השידור המסחרי מושפע מטבע הדברים יותר מבעלי ההון המחזיקים בו ומנהלים אותו וכן מהמפרסמים הגדולים המממנים אותו. השידור הציבורי יכול וצריך לבדל את עצמו כתקשורת הפועלת אך ורק למען האינטרס הציבורי ולטובת צרכניה, תושבי ישראל". http://www.nrg.co.il/online/4/ART1/639/540.html
 
נקווה שהתיקונים ירעננו את המסמך...

באחד משלושת התיקונים, למשל, הוגדר כי אין לשדר ידיעות על מספרי נפגעים של האויב, בהסתמך על מקורות של האויב בלבד. באותו תיקון הוגדר שאסור לשדר מראות זוועה ואלימות (הן כאלו שצולמו ע"י התקשורת המקומית והן כאלה שצולמו ע"י תקשורת זרה). האם שתי ההנחיות עומדות בעידן של הפיגועים במדינה? של הזוועות בסודן? אפילו של המלחמה במפרץ? בכלל, לדעתי ריבוי הסעיפים של המסמך כובל למעשה את העיתונאים של רשות השידור ולא מאפשר להם חופש שידור אמיתי, גם אם על חשבון של אתיקה מקצועית וכו'. לא אדבר על כך שהמסמך נכתב בעידן שבו העם כולו היה כפוף למורת רוחו של גוף תקשורתי אחד וממנו שאב את כל המידע האקטואלי. תקופה שהמאזין היה כ"כ פתאי לדברי הקריין, כך שאם הקריין היה קורא להפיכה בישראל - אולי זאת אכן הייתה מתרחשת.
 
למעלה