עדיף

אפשר

אפשר להוציא את החלומות מהמגירה ולנסות להגשים אותם וכך מקטינים את הכשלונות
 
למעלה