עדיף לעוף מפה עכשיו...............

עדיף לעוף מפה עכשיו...............

כי בקצב הזה עוד איזה שעה שעתיים אני אטבע.........
 
למעלה