`עדיין אפשר להתחרט`

מסתקרן

New member
`עדיין אפשר להתחרט`

זו כותרת המודעה ברחובות מטעם `קונגרס הרבנים למען השלום`. שלש מאות רבנים חתומים שם על קריאה לבטל את ההתנתקות. ביניהם חברי מצג"ת ורבנים מפורסמים אחרים.
 

מסתקרן

New member
זה עניין של שיקול דעת

לדעתי זה היה כותרת מתאימה. אינכם חייבים לקבל את דעתי. אני עושה מה שאני מבין, ואם אתם סבורים שטעיתי, אדרבה תעירו.
 
פרוטקציה? ממש מגעיל

הוא וותיק לכן הוא מקבל הערה בלשון כל כך עדינה אפילו שאתו וותיק...... תתביישו לכם לנהוג איפה ואיפה בחברי הפורום על היום הראשון???????????
 

מסתקרן

New member
מי שיש לו על הלשון את המילה `מגעיל`

לא אוהבים לענות לו. תתעדן קצת צדיק.
 
למעלה