עדיין אין תלושים באתר ...

אופרת

New member
זה לא משרד החינוך אלא חברה חיצונית=יוניק

שזכתה במכרז להפקת התלושים ועריכת המשכורות.
אז אם בתחילת דרכה היא העלתה את התלושים בסביבות
ה- 25 לכל חודש, עכשיו זה ב- 30 לחודש במקרה הטוב.
החודש למשל לא הגיעו אלינו התלושים, למה? ככה!!
בפנייה למשרד החינוך/גזברות קיבלנו את התשובה:
" זה לא קשור אלינו, זו חברה חיצונית".
אגב זו התנהלות אופיינית לכל משרדי הממשלה שהפריטו
חלק גדול מהשירותים שהם אמורים לתת במסגרת
הפרט ככל יכולתך= עוד הוצאות לתקציב ע"ח משלם המיסים.
 
למעלה