עבור החרדים
החילוניים הם חמור שעליו רוכבים .

למעלה