עבודות חדשות שלי לקראת ירידי פסח

עבודות חדשות שלי לקראת ירידי פסח

בתי מזוזה מעץ זית
יד לקריאה בתורה
עבודות שסיימתי בימים האחרונים

 
למעלה