עבודה חד פעמית כפרילנסר

מצב
הנושא נעול.
עבודה חד פעמית כפרילנסר

עבודה חד פעמית כפרילנסר
קיבלתי עבודה חד פעמית (כרגע, בתקווה להמשיך באותו קו עבודה)
העבודה היא דרך האינטרנט והתשלום הוא דרך פייפל.
אני צפוי להכניס כ5000 דולר.
אין לי תיק במס הכנסה/מע"מ.
איך אני פועל מול הרשויות?
אשמח להכוונה... מה לעשות, איך לעשות.
הבנתי גם שיש קושי לסגור את התיק אחרי זה. איך זה יכול להשפיע עליי? אם אהיה גם שכיר ובכלל.
 
התחלת עיסוק

עבודה חד פעמית כפרילנסר
קיבלתי עבודה חד פעמית (כרגע, בתקווה להמשיך באותו קו עבודה)
העבודה היא דרך האינטרנט והתשלום הוא דרך פייפל.
אני צפוי להכניס כ5000 דולר.
אין לי תיק במס הכנסה/מע"מ.
איך אני פועל מול הרשויות?
אשמח להכוונה... מה לעשות, איך לעשות.
הבנתי גם שיש קושי לסגור את התיק אחרי זה. איך זה יכול להשפיע עליי? אם אהיה גם שכיר ובכלל.
התחלת עיסוק

על עצמאי נדרש לפתוח תיק ברשויות המס מיד עם תחילת עיסוקו כעצמאי. כחלק מהחובות, הוא נדרש להוציא חשבוניות מס/קבלות בגין הכנסותיו ולהעביר לרשויות המס את סכום המע"מ שגבה (ממנו ניתן לקזז את סכום המע"מ ששילם בגין הוצאותיו) וכן להעביר מקדמות למס הכנסה ככל שהוא חייב. על מנת להקל על עצמאיים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על כ 99,000 ש"ח בשנה, ניתן לפתוח תיק עוסק פטור. עוסק פטור אינו חייב בגביית מע"מ מלקוחותיו והוא אינו יכול לקזז מע"מ ששילם. לצורך פתיחת תיק במע"מ יש לגשת למשרד מע"מ האזורי.

יש לשים לב שלא בכל תחום עיסוק ניתן לפתוח תיק עוסק פטור לדוגמא: מקצועות חופשיים.

לצורך סגירת תיק במס הכנסה יש להגיש דוחות ומסמכים נוספים לפי דרישת פקיד השומה. לעיתים מדובר בתהליך שאורך זמן בשל הצורך בהגשת הדוח. אין מה לחשוש מכך.

ניתן לפנות ללא כל חשש למשרדי מע"מ ולפתוח תיק בכל מקרה היתי ממליץ כי תעזר בשירותיו של רו"ח או יועץ מס.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה