עבודה חדשה לפרשת שמות

עבודה חדשה לפרשת שמות

מצורף תמונת של עבודה שלי הסנה בוער
ציור אקיריליק עם "שמע ישראל" מנוסר במסור נימה
תאורת לד מאחור 
למעלה