סתירה שמציקה לי...

בגינס

New member
סתירה שמציקה לי...

מצאתי סתירה בגבולות שאיני מצליח ליישב. כידוע אם an סדרה מתכנס לגבול a אזי an^n מתכנסת לגבול a^n (לפי מכפלת גבולות). אבל הסדרה an=1+1/n מתכנסת לגבול 1, ולעומת זאת הסדרה an^n=(1+1/n)^n מתכנסת לגבול e. כיצד מתיישבת הסתירה הזאת???
 
תוכל לכתוב יותר ברור?

לא הבנתי מה זה "מתכנסת לגבול a^n". מה זה n? על איזו "מכפלה" מדובר?
 

Halfbaked

New member
המשפט שהבאת אינו נכון

וגם אין לו משמעות: "an^n מתכנסת לגבול a^n" - מהו a^n? הרי n אינו קבוע! המשפט אליו בוודאי התכוונת הוא: אם הסדרה a_n מתכנסת לגבול a, אז הסדרה a_n)^b) מתכנסת לגבול a^b.
 

1ca1

New member
זה רק עבור n סופי...

עבור n אינסופי הדבר אינו נכון an=2 מתכנס ל2 an^n=2^n מתכנס במובן הרחב לאינסוף... אבל למשל an^3=8 מתכנס לגבול סופי 2בחזקת 3=8 למעשה אם אני לא טועה זה הכללה של משפט 4 הפעולות באינדוקציה, מאחר שאתה מוכיח את הכללה ע"י אינדוקציה, הדבר נכון רק עבור מספרים סופיים (יכולים להיות גדולים כרצוננו למשל 360!) אבל עדיין סופיים...
 

מירטל

New member
אינדקס כפול.

אתה משתמש בn כאינדקס, ולכן הטענה ש: אם an מתכנס לa אז an^n מתכנס לa^n היא לא נכונה- הטענה הנכונה היא אם an מתכנס לa אז לכל מספר k an^k מתכנס לa^k ( אני לא בטוחה שהטענה הזאת נכונה, אבל כנראה לטענה הזו התכוונת).
 
למעלה