סרט על מסע משותף של א"ס צעיר ואביו, מבוסס על סיפור אמיתי

למעלה