סקר חדש המתפרסם במעריב:מחצית מהדתיי

סקר חדש המתפרסם במעריב:מחצית מהדתיי

סקר חדש המתפרסם במעריב:מחצית מהדתיים לאומיים בעד סרבנות במקרה של פינוי
 
למעלה