סקר בנושא אומן

סקר בנושא אומן

מי היה באומן? מי זוכה לקיים מה שביקש רבי נחמן להגיע אליו לראש השנה, אני בע"ה נוסע כרגיל, ואתם?
 
אור הדרום בטוח יסע

אני יכול לשדך לך אותו לספסל במטוס... בכ"א אני אוחז ש"אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך" ועדיף להתפלל ביחידות בא"י אדמת הקודש מאשר באלפי רבבות בחו"ל ,שהרי כל התפילות של חוצה לארץ עוברות ממילא בארץ ישראל!!
 
אם כן בשביל מה לפרנס

את האוקראינים הטמאים ,השארו והתפללו בא"י ואפשר במירון
 
אור הדרום נשמה יש לי בקשה אליך

נכון יצא שיר שנה שעברה שהולך ככה;בלי מניעות... רק... משהו כזה אני מקווה שאתה מבין,ושרים את זה בניגון של סימן טוב. אם תוכל תעלה את זה להודעה ראשית ואני יודה לך מקרב הלב, אני אוהב את השיר הזה..
 
למעלה