סקס היא לא אהבה.

היא פעולה מכנית עם מי שמוצאת חן בעיניי.

אבל היש רק אחת שמוצאת חן בעיניי?!
זו השאלה בה' הידיעה!
 
למעלה