סקירת סוף יוני

סקירת סוף יוני


רמז: תשובה (והגז) בתוך השאלה.


"בסדר בסדר...
נתתי גז"

אמרה הכבשה
לרועה

"צמר לא מספיק?"

הקשתה...

יסלחו לי כל איציקי ה0 למינהם.
אבל גם לחוסר טוב הלב שלי יש גבול.

היא היוזמת
 
בהצלחה גם לכם. ויונה. אם אתה צריך תמיכה

אני מוכן לתמוך בשבילך.
בשביל מה יש פורום? אם לא בשביל תמיכה....
אין מה לומר.
בסה"כ קורעים את האוכף.
דבשש...
 
ושמישו יחשב כמה שווה מרווח קולים

פאול

072%
זה קוראים אותו סקוויז ?

אז מה היה לנו כאן.
תמונה טכנית לא טובה.
ולא היה לנו סקוויז.

באיזו דרך לחזור?
 
למעלה