סקירת מניית מטריקס | הערכת שווי ע"פ היוון תזרים מזומנים |בדיקת מכפילים | האם מדובר בהזדמנות קניה?

אז זוהי סקירת מניית מטריקס חברה מתחום המחשוב ושירותי המידע , נבחן את הדוחות לרבעון השלישי לשנת 2021.
נבדוק הערכת שווי ע"פ היוון תזרים מזומנים וכן נבדוק מכפילים כמו מכפיל רווח , מכפיל PEG.
מטריקס זו חברת צמיחה עם ביצועים מעולים בשנים האחרונות.

מה דעתו של פיטר לינ'ץ אחד מגדולי המשקיעים על ביצועי חברות?
האם החברה מביסה את ביצועי המדדים ?
האם מדובר בהזדמנות קניה ?


ג.נ
מחזיק במניות החברה , אין לראות בסקירה זו כל המלצה לרכישה או למכירה של נייר הערך.
פעלו ע"פ שיקול דעתכם , וקבלו החלטות בעצמכם.
תהנו מהסקירה
 
למעלה