סקופ: כדי למנוע שפיכות דמים בקטיף:-

סקופ: כדי למנוע שפיכות דמים בקטיף:-

בעת פינוי המתבצרים במלון, צה"ל מתכוון להיעזר בשורותיה של היחידה הרוסית המובחרת שסייעה בחילוץ הילדים החטופים מבית הספר בבסלאן
 
למעלה