ספירת הקולות הסופית
INFO

Master Stav

New member
ספירת הקולות הסופית ../images/Emo41.gif INFO../images/Emo41.gif

סה"כ הצביעו : 6433 שמהווים 58.7 מבעלי זכות ההצבעה 50 קולות ניפסלו קולות כשרים 6383 שמהווים 58.3 אחוז מבעלי זכות הבחירה גולברי קיבל 3291 שמהווים 51.5 אחוז מהמצביעים קולמן קיבל 3092 שמהווים 48.5 אחוז מהמצביעים סה"כ הפרש 199 קולות שמהווים 3 אחוזים מבלי זכות הבחירה
 
למעלה