ספירת העומר (30)

ספירת העומר (30)

היום שלשים יום שהם ארבעה שבועות ושני ימים בעומר (גבורה שבהוד)...הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.
 
למעלה