סעיף 395 לתקנות התעבורה מבטל למעשה את סעיף 386א

Ccyclist

Active member
מתוך תקנות התעבורה:
395.
תנאים סותרים ברשיון


הרשות רשאית לקבוע ברשיון תנאים הסותרים כל אחת מהוראות חלק זה וכן הסותרים הוראות תקנות אלה בדבר הסעת נוסעים בעמידה, קבלת נוסעים בתחנה והורדתם, הובלת מטען נוסעים ועצירת רכב מנועי.
הסעיף נמצא באותו חלק בתקנות הכולל את סעיף 386א שמגביל לכאורה את התח"צ בשבת לחמישה סעיפים שחלקם אינו ממומש, ולמעשה מבטל אותו. לפי דברי ההבהרה בתחילת החלק "הרשות" הינה המפקח על התחבורה.

במשך שנים הדיון בפורום התבסס על סעיף בודד שהינו בטל ומבוטל משום שקבוע סעיף חוקי המאפשר לקבוע הוראות הסותרות אותו.

לגבי סעיף 386א ניסוחו הוא:
386א.
הגבלת הפעלה של קו שירות בימי מנוחה [תיקון: תשנ״ב־2]


(א)
הרשות לא תיתן רשיון קו להפעלת אוטובוס ציבורי בימי מנוחה אלא בקו שירות –
(1)
המשרת נוסעים לבית חולים;
(2)
המשרת נוסעים לישוב ספר;
(3)
המשרת נוסעים לישובים שתושביהם אינם יהודים;
(4)
שהוא חיוני, לדעת הרשות, מבחינת בטחון הציבור;
(5)
שהוא חיוני, לדעת הרשות, מבחינת קיום שירותי תחבורה ציבורית.
(ב)
האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על קו שירות רצוף שניתן לגביו רשיון קו לפני יום ט״ו בטבת התשנ״א (1 בינואר 1991); לענין זה, ”קו שירות רצוף“ – קו שירות שהרשיון שלו ניתן להפעלתו הרצופה ביום המנוחה החל בשעה 13:00 של ערב יום המנוחה.
על אף שסעיף 395 מבטל למעשה את סעיף 386א אני חושב שיש לרכז רשימה של קווים התואמים את הוראות הסעיף ולבקש משרת התחבורה הנכנסת להפעיל אותם בהתאם לתקנות.

יש לציין שקווי סעיף 3 מוגדרים כקווים "לישובים" לא יהודים ולא "בישובים" ולכן גם קו שחלק ממסלולו עובר ומשרת ישובים יהודים כלול בסעיף כל עוד יעדו או חלק מיעדיו הם ישובים לא יהודים.

סעיפים 4 ו 5 כלליים מאד ונתונים לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח על התעבורה. אין אף הגדרה בתקנות לתנאים הנחוצים על מנת להפעילם.

לגבי סעיף 386ב - נראה שמתנגדי התח"צ בשבת הפעילו קמפיין בלתי חוקי למנוע נסיעת קווים עם נסיעות שגלשו לשבת מכוח הסעיף. אני מקווה שהשרה החדשה תחדש נסיעות אלו.

אין צורך כלשהו בחקיקה חדשה כדי להפעיל תחבורה ציבורית בשבת וחג משום שהתקנות מאפשרות זאת.
 
נערך לאחרונה ב:
מתוך תקנות התעבורה:
395.
תנאים סותרים ברשיון


הרשות רשאית לקבוע ברשיון תנאים הסותרים כל אחת מהוראות חלק זה וכן הסותרים הוראות תקנות אלה בדבר הסעת נוסעים בעמידה, קבלת נוסעים בתחנה והורדתם, הובלת מטען נוסעים ועצירת רכב מנועי.
הסעיף נמצא באותו חלק בתקנות הכולל את סעיף 386א שמגביל לכאורה את התח"צ בשבת לחמישה סעיפים שחלקם אינו ממומש, ולמעשה מבטל אותו. לפי דברי ההבהרה בתחילת החלק "הרשות" הינה המפקח על התחבורה.

במשך שנים הדיון בפורום התבסס על סעיף בודד שהינו בטל ומבוטל משום שקבוע סעיף חוקי המאפשר לקבוע הוראות הסותרות אותו.

לגבי סעיף 386א ניסוחו הוא:
386א.
הגבלת הפעלה של קו שירות בימי מנוחה [תיקון: תשנ״ב־2]


(א)
הרשות לא תיתן רשיון קו להפעלת אוטובוס ציבורי בימי מנוחה אלא בקו שירות –
(1)
המשרת נוסעים לבית חולים;
(2)
המשרת נוסעים לישוב ספר;
(3)
המשרת נוסעים לישובים שתושביהם אינם יהודים;
(4)
שהוא חיוני, לדעת הרשות, מבחינת בטחון הציבור;
(5)
שהוא חיוני, לדעת הרשות, מבחינת קיום שירותי תחבורה ציבורית.
(ב)
האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על קו שירות רצוף שניתן לגביו רשיון קו לפני יום ט״ו בטבת התשנ״א (1 בינואר 1991); לענין זה, ”קו שירות רצוף“ – קו שירות שהרשיון שלו ניתן להפעלתו הרצופה ביום המנוחה החל בשעה 13:00 של ערב יום המנוחה.
על אף שסעיף 395 מבטל למעשה את סעיף 386א אני חושב שיש לרכז רשימה של קווים התואמים את הוראות הסעיף ולבקש משרת התחבורה הנכנסת להפעיל אותם בהתאם לתקנות.

יש לציין שקווי סעיף 3 מוגדרים כקווים "לישובים" לא יהודים ולא "בישובים" ולכן גם קו שחלק ממסלולו עובר ומשרת ישובים יהודים כלול בסעיף כל עוד יעדו או חלק מיעדיו הם ישובים לא יהודים.

סעיפים 4 ו 5 כלליים מאד ונתונים לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח על התעבורה. אין אף הגדרה בתקנות לתנאים הנחוצים על מנת להפעילם.

לגבי סעיף 386ב - נראה שמתנגדי התח"צ בשבת הפעילו קמפיין בלתי חוקי למנוע נסיעת קווים עם נסיעות שגלשו לשבת מכוח הסעיף. אני מקווה שהשרה החדשה תחדש נסיעות אלו.

אין צורך כלשהו בחקיקה חדשה כדי להפעיל תחבורה ציבורית בשבת וחג משום שהתקנות מאפשרות זאת.
בשביל הידע הכללי שלי.
נקודת הפתיחה היא שיש מחסור בנהגים, מאיפה אמורים לגייס נהגים להפעלה בשבת?
ואם יש נהגים, אז למה לא מתגברים את הקווים העמוסים בימי החול?
ואם זה יגרום לעוד נוסעים לזנוח את הרכב הפרטי ולנסוע יותר בתח"צ, איך אמורים לענות על הביקושים המתגברים בימי החול?
בחיפה התושבים מחזיקים פחות רכבים ביחס לתושבים אחרים בעלי אותה רמת הכנסה? יש שם יותר נוסעים ביחס למספר התושבים?
מישהו בדק את זה פעם לפני שמבקש לשפוך עוד מליארדים בכל רחבי הארץ?
 

Ccyclist

Active member
בשביל הידע הכללי שלי.
נקודת הפתיחה היא שיש מחסור בנהגים, מאיפה אמורים לגייס נהגים להפעלה בשבת?
ואם יש נהגים, אז למה לא מתגברים את הקווים העמוסים בימי החול?
ואם זה יגרום לעוד נוסעים לזנוח את הרכב הפרטי ולנסוע יותר בתח"צ, איך אמורים לענות על הביקושים המתגברים בימי החול?
בחיפה התושבים מחזיקים פחות רכבים ביחס לתושבים אחרים בעלי אותה רמת הכנסה? יש שם יותר נוסעים ביחס למספר התושבים?
מישהו בדק את זה פעם לפני שמבקש לשפוך עוד מליארדים בכל רחבי הארץ?

אם אפשר ליצור קו מחניון ממש ליד תחנת הרכבת רשל"צ דיין למסוף ארלוזרוב, עשרות קווי חרדים שחוצים את כל המרכז מדרום הארץ לצפונה מבלי לשרת את המרכז, וחלופות על גבי חלופות בקווים רגילים אז אין כל מחסור בנהגים - יש ביזבוז תשומות על מערכת בלתי יעילה. כשגדלתי בגילה בירושלים היו בה 3 קווים, כיום יש לפחות 7, כי במקום להגדיל תדירויות ולאפשר החלפות במערכת יעילה ברירת המחדל היא ליצור עוד ועוד קווים מכל מקום לכל מקום.

למעט מטרונית 1 (שמסתמכת על תקדים של מספר קווים שקדמו לה להצדקת פעילותה) קווי השבת בחיפה הם הקפאה וצימצום מסויים של מצב משנות הארבעים שאינו קשור לצרכי התושבים כיום. תדירות של פעם בשעה אינה יוצרת רשת אטרקטיבית או ברת החלפה, השירות ביום שבת יכול להתחיל ב 16:00, הקווים הם רק אלו שפעלו בפלשתינה ארץ - ישראל. זו איננה מערכת ברת השוואה לתחבורה הציבורית שפועלת בחו"ל בימי א'.

אם תבדוק את המצב באירופה שם התחבורה הציבורית בסופי השבוע מתוכננת לפי צרכי הציבור ולא לפי הסכם מ 1947 תראה תופעה נרחבת של דחיית גיל הרישיון אל שנות העשרים והלאה. שכבות שלמות של אנשים שלא נוהגים כי אין להם צורך בכך. בעלי דירות בערים גדולות שאינם מחזיקים ברישיון (הכרתי לפחות 3).

המערכת שמאפשרת להם שלא לנהוג איננה מערכת לילה של אוטובוס אחד בשעה אלא מערכת שבקווים החזקים שלה אי אפשר לשים לב להבדלים בלוז יום א', שהקווים הבינעירוניים שלה פעילים, שהנוסעים בה מתבססים עליה לחיי הפנאי והחברה שלהם בדיוק כמו שהם מתבססים עליה להגיע לעבודה או ללימודים גבוהים.
 
אם אפשר ליצור קו מחניון ממש ליד תחנת הרכבת רשל"צ דיין למסוף ארלוזרוב, עשרות קווי חרדים שחוצים את כל המרכז מדרום הארץ לצפונה מבלי לשרת את המרכז, וחלופות על גבי חלופות בקווים רגילים אז אין כל מחסור בנהגים - יש ביזבוז תשומות על מערכת בלתי יעילה. כשגדלתי בגילה בירושלים היו בה 3 קווים, כיום יש לפחות 7, כי במקום להגדיל תדירויות ולאפשר החלפות במערכת יעילה ברירת המחדל היא ליצור עוד ועוד קווים מכל מקום לכל מקום.

למעט מטרונית 1 (שמסתמכת על תקדים של מספר קווים שקדמו לה להצדקת פעילותה) קווי השבת בחיפה הם הקפאה וצימצום מסויים של מצב משנות הארבעים שאינו קשור לצרכי התושבים כיום. תדירות של פעם בשעה אינה יוצרת רשת אטרקטיבית או ברת החלפה, השירות ביום שבת יכול להתחיל ב 16:00, הקווים הם רק אלו שפעלו בפלשתינה ארץ - ישראל. זו איננה מערכת ברת השוואה לתחבורה הציבורית שפועלת בחו"ל בימי א'.

אם תבדוק את המצב באירופה שם התחבורה הציבורית בסופי השבוע מתוכננת לפי צרכי הציבור ולא לפי הסכם מ 1947 תראה תופעה נרחבת של דחיית גיל הרישיון אל שנות העשרים והלאה. שכבות שלמות של אנשים שלא נוהגים כי אין להם צורך בכך. בעלי דירות בערים גדולות שאינם מחזיקים ברישיון (הכרתי לפחות 3).

המערכת שמאפשרת להם שלא לנהוג איננה מערכת לילה של אוטובוס אחד בשעה אלא מערכת שבקווים החזקים שלה אי אפשר לשים לב להבדלים בלוז יום א', שהקווים הבינעירוניים שלה פעילים, שהנוסעים בה מתבססים עליה לחיי הפנאי והחברה שלהם בדיוק כמו שהם מתבססים עליה להגיע לעבודה או ללימודים גבוהים.
אני לא מכיר את המערכת של אירופה, אבל לא בטוח שההשוואה לאירופה היא במקומה.
3 שאלות בשביל הידע הכללי, כדי להבין האם יש מקום להשוות בין ישראל לאירופה
1. האם גם באירופה אזרח יכול לחכור רכבים בליסינג ולנהוג ללא הגבלה, וגם לקבל על זה זיכוי יפה במס הכנסה, באופן שגם משתשלם לעובד (שחוסך תשלום מס) וגם למעסיק (שמקבל החזרי מס שלא היה מקבל בתשלום משכורת)?
2. האם מנגנון תשלום החניה ברחבי העיר באירופה הוא כמו בישראל? כלומר עלות חניה ברחוב באירופה היא 1/4 ממחיר חניה בחניון מוסדר וזה בתנאי שלא הצלחת לארגן לך תו חניה של נכה? כי לכל נכה יש זכות לרשום על שמו 2 רכבים, ולרוב הנכים אין 2 רכבים משלהם, אז לא איכפת להם לעזור לחבר
3. מה עלות האחזקה השוטפת של רכב באירופה? כמו בישראל, אולי פחות משתלם כלכלית להחזיק רכב בגלל עלויות שוטופת כלומר דלק ותחזוקה יותר יקרים?
 

Ccyclist

Active member
אני לא מכיר את המערכת של אירופה, אבל לא בטוח שההשוואה לאירופה היא במקומה.
3 שאלות בשביל הידע הכללי, כדי להבין האם יש מקום להשוות בין ישראל לאירופה
1. האם גם באירופה אזרח יכול לחכור רכבים בליסינג ולנהוג ללא הגבלה, וגם לקבל על זה זיכוי יפה במס הכנסה, באופן שגם משתשלם לעובד (שחוסך תשלום מס) וגם למעסיק (שמקבל החזרי מס שלא היה מקבל בתשלום משכורת)?
2. האם מנגנון תשלום החניה ברחבי העיר באירופה הוא כמו בישראל? כלומר עלות חניה ברחוב באירופה היא 1/4 ממחיר חניה בחניון מוסדר וזה בתנאי שלא הצלחת לארגן לך תו חניה של נכה? כי לכל נכה יש זכות לרשום על שמו 2 רכבים, ולרוב הנכים אין 2 רכבים משלהם, אז לא איכפת להם לעזור לחבר
3. מה עלות האחזקה השוטפת של רכב באירופה? כמו בישראל, אולי פחות משתלם כלכלית להחזיק רכב בגלל עלויות שוטופת כלומר דלק ותחזוקה יותר יקרים?

בבריטניה יש שורת תקנות נגד חניית יוממים ברחוב. יש מדיניות חנייה המתירה חניית רחוב בתשלום לפרק זמן קצוב (במקרים מסויימים שעה - שעתיים או אף פחות מכך) באזורים מרכזיים ויש מדיניות האוסרת חנייה ללא תו תושב בשעה או שתיים בבוקר החיוניות להגעת יוממים למשרד ברחובות פרבריים בסמיכות לאזורים מרכזיים. בחניוני סופרמרקטים לפעמים יש תשלום שניתן כהחזר עם קנייה אם האזור מרכזי, או שלט עם הגבלת החנייה לשעתיים שלושה אם האזור אינו מרכזי. המקומות היחידים שיוממים יכולים לחנות בהם ברחוב הם אזורי תעשייה.

בספרד נראה שהמצב הרבה יותר פרוץ, אבל לך תמצא חנייה.

ליסינג לא קיים בקנה המידה שיש בארץ. יש החזרי הוצאות על רכבים פרטיים השייכים לעובדים, רכבי חברה הם עניין לאנשי מכירות שתמיד בדרכים, לא לעובדי משרד.

בבריטניה משרדים עם חניונים מקצים מקומות לעובדים אבל מעודדים הגעה בתח"צ. אין הקצאה של 100% ובמקומות מסויימים יש מדיניות של צימצום מקומות חנייה. במערכת הבריאות הממלכתית גובים בשגרה דמי חנייה על חניית עובדי המערכת. בקורונה וויתרו להם על דמי החנייה אבל הוויכוח עכשיו הוא על מתי ישובו לדרוש דמי חנייה מרופאים ואחיות, לא אם.

מה שיש בצד התחתון של השוק - לפחות בבריטניה - הן מכוניות יד שניה במחירים מצחיקים של ₪2,000 ויש שיטה להמנע מתחזוקה ומיסוי - קונים אותן עם דיסקית מס תוך כוונה להחזיר אותן לסוחר הרכב לפני סוף תקופת הכיסוי. אם משהו מתקלקל מפנים אותן לתוכנית הגריטה הממשלתית שנותנת החזר. היה לנט שיפוצניק שהשתמש בשיטה הזו.

אם מדינת ישראל לא מתמחרת את החנייה ברחוב בצורה תואמת דרישה ומאפשרת רכבי חברה לעובדים משרדיים היא לא יכולה להתלונן שיש עומסי תנועה כבדים.

אבל הקשר בין כל זה לתחבורה הציבורית בשבת קלוש.

ישראל מתכננת בנייה חדשה לפי סטנדרטי חנייה אירופאים חדשים, מקום חנייה אחד או חצי מקום חנייה לדירה. פקידת אוצר התראיינה בעבר וציינה שרמת המינוע אליה היא שואפת בגוש דן היא מכונית לכל 4 בתי אב. לא תצליחו לממש תיכנון ממקומות עם תחבורה ציבורית 7 ימים בשבוע אלא אם תפעילו תח"צ 7 ימים בשבוע.
 
בבריטניה יש שורת תקנות נגד חניית יוממים ברחוב. יש מדיניות חנייה המתירה חניית רחוב בתשלום לפרק זמן קצוב (במקרים מסויימים שעה - שעתיים או אף פחות מכך) באזורים מרכזיים ויש מדיניות האוסרת חנייה ללא תו תושב בשעה או שתיים בבוקר החיוניות להגעת יוממים למשרד ברחובות פרבריים בסמיכות לאזורים מרכזיים. בחניוני סופרמרקטים לפעמים יש תשלום שניתן כהחזר עם קנייה אם האזור מרכזי, או שלט עם הגבלת החנייה לשעתיים שלושה אם האזור אינו מרכזי. המקומות היחידים שיוממים יכולים לחנות בהם ברחוב הם אזורי תעשייה.

בספרד נראה שהמצב הרבה יותר פרוץ, אבל לך תמצא חנייה.

ליסינג לא קיים בקנה המידה שיש בארץ. יש החזרי הוצאות על רכבים פרטיים השייכים לעובדים, רכבי חברה הם עניין לאנשי מכירות שתמיד בדרכים, לא לעובדי משרד.

בבריטניה משרדים עם חניונים מקצים מקומות לעובדים אבל מעודדים הגעה בתח"צ. אין הקצאה של 100% ובמקומות מסויימים יש מדיניות של צימצום מקומות חנייה. במערכת הבריאות הממלכתית גובים בשגרה דמי חנייה על חניית עובדי המערכת. בקורונה וויתרו להם על דמי החנייה אבל הוויכוח עכשיו הוא על מתי ישובו לדרוש דמי חנייה מרופאים ואחיות, לא אם.

מה שיש בצד התחתון של השוק - לפחות בבריטניה - הן מכוניות יד שניה במחירים מצחיקים של ₪2,000 ויש שיטה להמנע מתחזוקה ומיסוי - קונים אותן עם דיסקית מס תוך כוונה להחזיר אותן לסוחר הרכב לפני סוף תקופת הכיסוי. אם משהו מתקלקל מפנים אותן לתוכנית הגריטה הממשלתית שנותנת החזר. היה לנט שיפוצניק שהשתמש בשיטה הזו.

אם מדינת ישראל לא מתמחרת את החנייה ברחוב בצורה תואמת דרישה ומאפשרת רכבי חברה לעובדים משרדיים היא לא יכולה להתלונן שיש עומסי תנועה כבדים.

אבל הקשר בין כל זה לתחבורה הציבורית בשבת קלוש.

ישראל מתכננת בנייה חדשה לפי סטנדרטי חנייה אירופאים חדשים, מקום חנייה אחד או חצי מקום חנייה לדירה. פקידת אוצר התראיינה בעבר וציינה שרמת המינוע אליה היא שואפת בגוש דן היא מכונית לכל 4 בתי אב. לא תצליחו לממש תיכנון ממקומות עם תחבורה ציבורית 7 ימים בשבוע אלא אם תפעילו תח"צ 7 ימים בשבוע.
המטרה היא לנסות ולמנוע מאנשים להחזיק יותר ממכונית אחת, בסופ"ש נוסעים משפחות, כך שהתפוסה היא יחסית גבוהה, לעבודה נוסעים לבד ושם נמצאת הבעיה.
 

846

Active member
אם אפשר ליצור קו מחניון ממש ליד תחנת הרכבת רשל"צ דיין למסוף ארלוזרוב, עשרות קווי חרדים שחוצים את כל המרכז מדרום הארץ לצפונה מבלי לשרת את המרכז, וחלופות על גבי חלופות בקווים רגילים אז אין כל מחסור בנהגים - יש ביזבוז תשומות על מערכת בלתי יעילה. כשגדלתי בגילה בירושלים היו בה 3 קווים, כיום יש לפחות 7, כי במקום להגדיל תדירויות ולאפשר החלפות במערכת יעילה ברירת המחדל היא ליצור עוד ועוד קווים מכל מקום לכל מקום.

למעט מטרונית 1 (שמסתמכת על תקדים של מספר קווים שקדמו לה להצדקת פעילותה) קווי השבת בחיפה הם הקפאה וצימצום מסויים של מצב משנות הארבעים שאינו קשור לצרכי התושבים כיום. תדירות של פעם בשעה אינה יוצרת רשת אטרקטיבית או ברת החלפה, השירות ביום שבת יכול להתחיל ב 16:00, הקווים הם רק אלו שפעלו בפלשתינה ארץ - ישראל. זו איננה מערכת ברת השוואה לתחבורה הציבורית שפועלת בחו"ל בימי א'.

אם תבדוק את המצב באירופה שם התחבורה הציבורית בסופי השבוע מתוכננת לפי צרכי הציבור ולא לפי הסכם מ 1947 תראה תופעה נרחבת של דחיית גיל הרישיון אל שנות העשרים והלאה. שכבות שלמות של אנשים שלא נוהגים כי אין להם צורך בכך. בעלי דירות בערים גדולות שאינם מחזיקים ברישיון (הכרתי לפחות 3).

המערכת שמאפשרת להם שלא לנהוג איננה מערכת לילה של אוטובוס אחד בשעה אלא מערכת שבקווים החזקים שלה אי אפשר לשים לב להבדלים בלוז יום א', שהקווים הבינעירוניים שלה פעילים, שהנוסעים בה מתבססים עליה לחיי הפנאי והחברה שלהם בדיוק כמו שהם מתבססים עליה להגיע לעבודה או ללימודים גבוהים.
נוסעים לא אוהבים החלפות. זאת עובדה.....מעדיפים לנסוע בקו ארוך ולא להחליף באמצע.
 
נוסעים לא אוהבים החלפות. זאת עובדה.....מעדיפים לנסוע בקו ארוך ולא להחליף באמצע.
יש נוסעים שלא אוהבים החלפות, ויש כאלה שכן.
כשאני עם ציוד או ילדים אני מעדיף לנסוע בקו מאסף ולחסוך החלפות.
וכשאני עם עצמי ובלי ציוד, אני מעדיף להחליף קווים ולחסוך זמן
 

846

Active member
יש נוסעים שלא אוהבים החלפות, ויש כאלה שכן.
כשאני עם ציוד או ילדים אני מעדיף לנסוע בקו מאסף ולחסוך החלפות.
וכשאני עם עצמי ובלי ציוד, אני מעדיף להחליף קווים ולחסוך זמן
אבל אתה נוסע שמטבעך אתה מודע לתח"צ.
נוסע "רגיל" לא רוצה להסתבך ולהחליף
 

Bus Nerd

Active member
בשביל הידע הכללי שלי.
נקודת הפתיחה היא שיש מחסור בנהגים, מאיפה אמורים לגייס נהגים להפעלה בשבת?
ואם יש נהגים, אז למה לא מתגברים את הקווים העמוסים בימי החול?
ואם זה יגרום לעוד נוסעים לזנוח את הרכב הפרטי ולנסוע יותר בתח"צ, איך אמורים לענות על הביקושים המתגברים בימי החול?
בחיפה התושבים מחזיקים פחות רכבים ביחס לתושבים אחרים בעלי אותה רמת הכנסה? יש שם יותר נוסעים ביחס למספר התושבים?
מישהו בדק את זה פעם לפני שמבקש לשפוך עוד מליארדים בכל רחבי הארץ?

לגבי המחסור בנהגים, דווקא תח"צ בשבת זו אחת הדרכים להקל על המחסום הזה.
תגייס נהגים לא יהודים או כאלו שלא מפריע להם לעבוד בשבת, יקבלו שכר גבוה יותר (150%? 200%?), והעבודה עצמה קלה יותר כי כמות הנוסעים קטנה יותר, התדירות קטנה יותר, והכבישים פנויים לגמרי. זה אומר שהנהיגה הרבה יותר רגועה במקום לחץ בפקקים, זה אומר שיש זמן להפסקות כמו שצריך, ומרוויחים טוב. ומכיוון שנהוג לעבוד 5 או 6 ימים בשבוע, אותם נהגים יוכלו לעבוד, למשל - שישי, שבת, ראשון [חופש בשלישי רביעי], ואז יום חמישי שוב. (או כל קונסטלציה אחרת). ככה מקבלים יותר נהגים בימים העמוסים יותר - ראשון וחמישי, והם יכולים לקבל את יום המנוחה שלהם בימים שהעומס נמוך יותר.

אפשר גם לתת לנהגים את האופציה לבחור כל חודש מתי הם עובדים כשמחלקים את המשמרות, וככה נהגים שלא מפריע להם לעבוד בשבת בשביל חופש באמצע שבוע יוכלו לעשות את זה, והעבודה הקלה בהרבה של שבת תיתן להם אפשרות להירגע קצת מהלחץ הרגיל של העבודה באמצע שבוע.

זאת אומרת, במקום לחשוב על שבת בתור נטל על המערכת ("מאיפה אני אמצא נהגים כשאין לי לאמצא שבוע") אפשר לחשוב על זה בתור benefit של העבודה לנהגים, שיאפשר לגייס יותר נהגים. יש המון אנשים שישמחו לקפוץ על ההזדמנות להרוויח יותר ולעבוד בימים רגועים יותר. אפשר אפילו להעסיק את חלקם במשרה חלקית בסופ"שים בלבד. הרי לנעים בסופ"ש ודומיה אין בעיה של מחסור בנהגים.

חוסר האפשרות לתגבר קווים בימי חול לא נובע רק ממחסור בנהגים, אלא גם משיקולי תקציב ושיקולי תשתית. בגוש דן באופן ספציפי חסרים עשרות מסופים בכל רחבי המטרופולין שחיוניים לתגבור שירות התח"צ, למשל.

לגבי שאר השאלות - המטרה של תח"צ בשבת לא צריכה להיות "להעביר נוסעים מהרכב הפרטי לתח"צ", אלא לספק שירות בסיסי לאנשים שמעוניינים להתנייד בלי רכב (בין אם אין להם רכב מבחירה או שאין להם אפשרות לנהוג בכלל. למשל קשישים, ילדים, מטופלי קנאביס רפואי, בעלי מוגבלויות, סטודנטים, אנשים עם הכנסה נמוכה שלא יכולים להרשות לעצמם רכב, או אנשים שיש להם רכב אבל הם מעדיפים לא להשתמש בו כשיש אפשרות אחרת)
 
לגבי המחסור בנהגים, דווקא תח"צ בשבת זו אחת הדרכים להקל על המחסום הזה.
תגייס נהגים לא יהודים או כאלו שלא מפריע להם לעבוד בשבת, יקבלו שכר גבוה יותר (150%? 200%?), והעבודה עצמה קלה יותר כי כמות הנוסעים קטנה יותר, התדירות קטנה יותר, והכבישים פנויים לגמרי. זה אומר שהנהיגה הרבה יותר רגועה במקום לחץ בפקקים, זה אומר שיש זמן להפסקות כמו שצריך, ומרוויחים טוב. ומכיוון שנהוג לעבוד 5 או 6 ימים בשבוע, אותם נהגים יוכלו לעבוד, למשל - שישי, שבת, ראשון [חופש בשלישי רביעי], ואז יום חמישי שוב. (או כל קונסטלציה אחרת). ככה מקבלים יותר נהגים בימים העמוסים יותר - ראשון וחמישי, והם יכולים לקבל את יום המנוחה שלהם בימים שהעומס נמוך יותר.

אפשר גם לתת לנהגים את האופציה לבחור כל חודש מתי הם עובדים כשמחלקים את המשמרות, וככה נהגים שלא מפריע להם לעבוד בשבת בשביל חופש באמצע שבוע יוכלו לעשות את זה, והעבודה הקלה בהרבה של שבת תיתן להם אפשרות להירגע קצת מהלחץ הרגיל של העבודה באמצע שבוע.

זאת אומרת, במקום לחשוב על שבת בתור נטל על המערכת ("מאיפה אני אמצא נהגים כשאין לי לאמצא שבוע") אפשר לחשוב על זה בתור benefit של העבודה לנהגים, שיאפשר לגייס יותר נהגים. יש המון אנשים שישמחו לקפוץ על ההזדמנות להרוויח יותר ולעבוד בימים רגועים יותר. אפשר אפילו להעסיק את חלקם במשרה חלקית בסופ"שים בלבד. הרי לנעים בסופ"ש ודומיה אין בעיה של מחסור בנהגים.

חוסר האפשרות לתגבר קווים בימי חול לא נובע רק ממחסור בנהגים, אלא גם משיקולי תקציב ושיקולי תשתית. בגוש דן באופן ספציפי חסרים עשרות מסופים בכל רחבי המטרופולין שחיוניים לתגבור שירות התח"צ, למשל.

לגבי שאר השאלות - המטרה של תח"צ בשבת לא צריכה להיות "להעביר נוסעים מהרכב הפרטי לתח"צ", אלא לספק שירות בסיסי לאנשים שמעוניינים להתנייד בלי רכב (בין אם אין להם רכב מבחירה או שאין להם אפשרות לנהוג בכלל. למשל קשישים, ילדים, מטופלי קנאביס רפואי, בעלי מוגבלויות, סטודנטים, אנשים עם הכנסה נמוכה שלא יכולים להרשות לעצמם רכב, או אנשים שיש להם רכב אבל הם מעדיפים לא להשתמש בו כשיש אפשרות אחרת)
ביחס לעבודה לא מקצועית, גם היום השכר הוא גבוה. ההכשרה היא ארוכה, ולא מעשי להכשיר נהגים רק לשבת, ואם הם עובדים גם בימים ראשון וחמישי, אז הם עובדים קשה ושוב פעם העבודה הזאת הופכת ללא רלוונטית.
 

Ccyclist

Active member
ביחס לעבודה לא מקצועית, גם היום השכר הוא גבוה. ההכשרה היא ארוכה, ולא מעשי להכשיר נהגים רק לשבת, ואם הם עובדים גם בימים ראשון וחמישי, אז הם עובדים קשה ושוב פעם העבודה הזאת הופכת ללא רלוונטית.

אין דבר כזה "רק לשבת". בכל מערכת תח"צ בעולם שפועלת 7 ימים בשבוע זה אפשרי בגלל משמרות. יש סידורי עבודה שמאפשרים הפעלה של המערכות הרגילות מהבוקר עד הלילה, יש סידורי עבודה של מערכות הלילה השונות ויש סידורי עבודה שמוודאים שיש תחבורה ציבורית בשבת וראשון ששניהם נחשבים סופ"ש ואפילו ביום שני בסוף שבוע ארוך שמעמדו יום חג שווה ערך ליום ראשון. כולם מצליחים ואתה מתרץ. כל העולם מצליח ורק אתה מוצא סיבות שונות ומשונות. זה לא מחזיק מים.
 
אין דבר כזה "רק לשבת". בכל מערכת תח"צ בעולם שפועלת 7 ימים בשבוע זה אפשרי בגלל משמרות. יש סידורי עבודה שמאפשרים הפעלה של המערכות הרגילות מהבוקר עד הלילה, יש סידורי עבודה של מערכות הלילה השונות ויש סידורי עבודה שמוודאים שיש תחבורה ציבורית בשבת וראשון ששניהם נחשבים סופ"ש ואפילו ביום שני בסוף שבוע ארוך שמעמדו יום חג שווה ערך ליום ראשון. כולם מצליחים ואתה מתרץ. כל העולם מצליח ורק אתה מוצא סיבות שונות ומשונות. זה לא מחזיק מים.
אתה בטוח שבמקומות אחרים אין בעיה בגיוס נהגים ביום המנוחה?
בישראל יש אחוז גבוה של אזרחים שלא מוכנים לעבוד בשבת, בלי קשר ליום מנוחה, זה מקטין מראש את מספר העובדים ביחס לאכלוסיה, נניח שבאנגליה יש 20% שמוכנים לעבוד ביום המנוחה, אז בישראל ה20% האלה הם מתוך אלה שלא שומרים שבת. עניין של מנטליות. בנוסף, הרחבת הפעילות בשבת מבריחה נהגים פוטנציאלים שיחששו שידרשו מהם לעבוד בשבת, ולכן לא יסכימו להתקרב לענף.
 

Bus Nerd

Active member
אתה בטוח שבמקומות אחרים אין בעיה בגיוס נהגים ביום המנוחה?
בישראל יש אחוז גבוה של אזרחים שלא מוכנים לעבוד בשבת, בלי קשר ליום מנוחה, זה מקטין מראש את מספר העובדים ביחס לאכלוסיה, נניח שבאנגליה יש 20% שמוכנים לעבוד ביום המנוחה, אז בישראל ה20% האלה הם מתוך אלה שלא שומרים שבת. עניין של מנטליות. בנוסף, הרחבת הפעילות בשבת מבריחה נהגים פוטנציאלים שיחששו שידרשו מהם לעבוד בשבת, ולכן לא יסכימו להתקרב לענף.
בשביל זה הנהגים צריכים ועד חזק שישמור שלא יכריחו אותם לעבוד בשבת.

אגב בשאר העולם אין בעיה של גיוס נהגים כי נותנים להם תנאים נאותים. יש מדינות שבחדרי המנוחה של נהגים יש גם קפיטריה, מסאז'יסט (לנהוג באוטובוס עושה כאבי גב), משחקים כדי להעביר את הזמן בהפסקה, מקלחות, ולפעמים אפילו חדרים לתפוס בהם תנומה בין משמרת למשמרת.

בארץ במקרה הטוב יש מכונת חטיפים, ובמקרה הרע אין אפילו תא שירותים.

סדר לנהגים תנאי עבודה טובים ונוחים, והם יבואו. זה לא רק השכר. אבל אם תמשיך להעסיק את הנהגים בתנאים לא תנאים ולתרץ שהשכר גבוה יחסית, תמיד יישאר מחסור.
 

Ccyclist

Active member
אתה בטוח שבמקומות אחרים אין בעיה בגיוס נהגים ביום המנוחה?
בישראל יש אחוז גבוה של אזרחים שלא מוכנים לעבוד בשבת, בלי קשר ליום מנוחה, זה מקטין מראש את מספר העובדים ביחס לאכלוסיה, נניח שבאנגליה יש 20% שמוכנים לעבוד ביום המנוחה, אז בישראל ה20% האלה הם מתוך אלה שלא שומרים שבת. עניין של מנטליות. בנוסף, הרחבת הפעילות בשבת מבריחה נהגים פוטנציאלים שיחששו שידרשו מהם לעבוד בשבת, ולכן לא יסכימו להתקרב לענף.

לתח"צ בישראל היו בעיות איוש ברמדאן. אינך מביא בחשבון שהיום הדתי של אחוז ניכר מהנהגים הינו יום שישי, ויש חברות שבהן מדובר ב 60% מהנהגים. חבל שאתה דואג כל כל לשמירת השבת של מי שאם היה דתי היה מגיע למסגד ביום אלג'ומעה ואז ממשיך לקניות בשוק.

אין לנתב"ג בעיות איוש בשבת, אין בעיה כזו באיצטדיוני הכדורגל או במוזיאון ישראל או במסעדות ובמועדוני הלילה, אין בעיה כזו בשפיים או נמל תל אביב או בפיצוציות. הבעיה היא בגישה לכל אלו למי שתלוי בתח"צ.

בבריטניה אין "יום מנוחה", יש סוף שבוע בן יומיים - שבת וראשון. קודם כל - אין חוק כלשהו המתייחס לדתו של העובד. סוף השבוע מורכב מהימים הדתיים של הדת הנוצרית והדת היהודית כאשר המוסלמים מצופים לעבוד כל היום בכל יום שישי. "דת" אחרת שיום המנוחה שלה היא יום שני זו ה"דת" של המספרות. למספרות נוח יותר לשרת את הלקוחות ביומיים החופשיים שלהם ולכן גם במספרות קטנות עם צוות מצומצם עושים הכל כדי לפתוח בשבת וראשון וסוגרים בשני. משום שרוב מקומות העבודה משרדיים רוב הציבור מקבל את סוף השבוע הרגיל, וסוף השבוע הוא מוקד בילוי וקניות כמו לחגוג חג בן יומיים כל שבוע במקום לשבת בבית בחוסר ברירה.
 
נערך לאחרונה ב:
לתח"צ בישראל היו בעיות איוש ברמדאן. אינך מביא בחשבון שהיום הדתי של אחוז ניכר מהנהגים הינו יום שישי, ויש חברות שבהן מדובר ב 60% מהנהגים. חבל שאתה דואג כל כל לשמירת השבת של מי שאם היה דתי היה מגיע למסגד ביום אלג'ומעה ואז ממשיך לקניות בשוק.

אין לנתב"ג בעיות איוש בשבת, אין בעיה כזו באיצטדיוני הכדורגל או במוזיאון ישראל או במסעדות ובמועדוני הלילה, אין בעיה כזו בשפיים או נמל תל אביב או בפיצוציות. הבעיה היא בגישה לכל אלו למי שתלוי בתח"צ.

בבריטניה אין "יום מנוחה", יש סוף שבוע בן יומיים - שבת וראשון. קודם כל - אין חוק כלשהו המתייחס לדתו של העובד. סוף השבוע מורכב מהימים הדתיים של הדת הנוצרית והדת היהודית כאשר המוסלמים מצופים לעבוד כל היום בכל יום שישי. "דת" אחרת שיום המנוחה שלה היא יום שני זו ה"דת" של המספרות. למספרות נוח יותר לשרת את הלקוחות ביומיים החופשיים שלהם ולכן גם במספרות קטנות עם צוות מצומצם עושים הכל כדי לפתוח בשבת וראשון וסוגרים בשני. משום שרוב מקומות העבודה משרדיים רוב הציבור מקבל את סוף השבוע הרגיל, וסוף השבוע הוא מוקד בילוי וקניות כמו לחגוג חג בן יומיים כל שבוע במקום לשבת בבית בחוסר ברירה.
הדת המוסלמית לא אוסרת על נהיגה ביום שישי, הדת היהודית כן אוסרת על נהיגה ביום השבת, ולכן מוסלמי יכול ללכת למסגד בבוקר ובצהריים לתגבר את נסיעות השיא של הציבור החרדי, ואין לו שום בעיה עם זה, יהודי דתי, לא יכול ללכת לבית הכנסת בבוקר ואח"כ לנהוג בקו לים.
 

Bus Nerd

Active member
הדת המוסלמית לא אוסרת על נהיגה ביום שישי, הדת היהודית כן אוסרת על נהיגה ביום השבת, ולכן מוסלמי יכול ללכת למסגד בבוקר ובצהריים לתגבר את נסיעות השיא של הציבור החרדי, ואין לו שום בעיה עם זה, יהודי דתי, לא יכול ללכת לבית הכנסת בבוקר ואח"כ לנהוג בקו לים.
מזל שאף אחד לא מכריח יהודים דתיים לעבוד בשבת, ושהחוק אוסר על להכריח אנשים לעבוד בשבת. מזל גם שיש אוכלוסיה גדולה של נהגי אוטובוס מהציבור המוסלמי שמותר להם לנהוג בשבת. זו לא בעיה בכלל.
 
מזל שאף אחד לא מכריח יהודים דתיים לעבוד בשבת, ושהחוק אוסר על להכריח אנשים לעבוד בשבת. מזל גם שיש אוכלוסיה גדולה של נהגי אוטובוס מהציבור המוסלמי שמותר להם לנהוג בשבת. זו לא בעיה בכלל.
כלומר אתה יודע לעשות דברים שבאגד ודן לא יודעים. כי הם לא יודעים איך לגייס עובדים שיעבדו בשבת וכבר הודיעו מזמן שמבחינתם מדובר במשימה בלתי אפשרית.
אתה בהחלט בר מזל!
 
כלומר אתה יודע לעשות דברים שבאגד ודן לא יודעים. כי הם לא יודעים איך לגייס עובדים שיעבדו בשבת וכבר הודיעו מזמן שמבחינתם מדובר במשימה בלתי אפשרית.
אתה בהחלט בר מזל!
בעיית הנהגים היא בהחלט חסם רוחבי להתרחבות התח"צ, אבל זה לא בדיוק שחור ולבן. בעיית הנהגים נוצרה למעשה כשהכפילו את השירות במהלך 15 השנים האחרונות, אחרי שנים של קפיאה במקום (מה שגם הביאה לגידול נאה במספר הנוסעים, אם כי כמובן לא ביחס ישר, בערך 40% גידול, וזה כי חלק מהשירות החדש הולך למקומות של רמת שירות כמו קווים מזינים לרכבת, קווי לילה, קווים ליישובים קטנים שהיו ללא שירות, הארכת שעות פעילות וכו').

מאחר ויש מחסור, אז הכשרת נהגים חדשים הלכה והתרחבה עם השנים, נפתחו עוד בתי ספר ללימוד נהיגה, קוצרה חלק מהביורוקרטיה הנדרשת מהם כדי להתחיל ללמוד (אם כי היא עדיין די מתישהו), הועלה השכר וניתנו גם תמריצים הן לנהגים חדשים והן לשימור ותיקים במערכת, ובמקביל עובדים גם על שיפור תנאי הנהגים כמו מבני ההתרעננות בתחנות קצה.

אם בשל המחסור בנהגים (שאני חושב שעלה לראשונה באזור 2009 והביא לעליית השכר הראשונה ל-30 שקל לשעה), היו מחליטים להקפיא את כל תוספות השירות, היתה היום פחות תחבורה ציבורית, העובדה היא שממשיכים להרחיב את היצע התחבורה הציבורית כל הזמן ומצליחים לגייס עוד נהגים כל הזמן. זה גם מה שיקרה אם יחליטו להרחיב קצת את השירות בשבת. הענף בהחלט יידע להסתגל לזה כל עוד זה יהיה הדרגתי ונכון.

בשבת אתה צריך יחסית מעט נהדים כדי להפעיל מערך נאה מותאם לצרכי השבת, אין לך את פיק הבוקר המאפיין ימי חול, אתה מראש מפעיל שירות בהיקף מצומצם יותר, תופעת הפקקים בשבת שונה באיפיוניה מיום מול אבל בגדול פחותה (כלומר גם אם היית מפעיל את אותו שירות באותה תדירות הייתי צריך פחות נהגים ואוטובוסים בשביל זה). וכמובן יש אוכלוסיות שלמות שלא נוסעות בשבת, ולכן השירות יהיה ממוקד יותר ובהיקף קטן.
בחו"ל מקובל שביום המנוחה יש תחבורה ציבורית בהיקף של 20% עד 40% מיום חול (ברור שבמקומות מסוימים כמו מרכז לונדון אולי זה יותר...) וזה נבנה לאורך שנים בהתאם לצרכים, כך שבארץ אם זה יקרה ואתה תכוון להגעה הדרגתית לאורך עשור ל-20% מנפח השירות ביום חול (ורק באזורים חילוניים, כלומר פחות מ-20%) תמצא גם את הפתרונות לנהגים תוך כדי תנועה. עשיתי פעם חישוב שמספיק כ-500 נהגים להפעלת שירות בהיקף יפה בשבת, אם מגיעים אליו באופן הדרגתי (50 בשנה) זה בהחלט לא משימה גדולה על אף אחד.

נהג שעובד בשבת זכאי ליום חופש אחר במהלך השבוע (זה חוק העבדוה בימי מנוחה קובע), זה אכן מקשה על המערכת אבל מצד שני דווקא עשוי לעזור, כי היום יש לנו בעיה חריפה במיוחד בחמישי ובראשון, נהג שעובד בשבת אבל לוקח חופש בשני, שלישי או רביעי עשוי לעזור למערכת דווקא להתייצב טוב יותר ולתת מענה דווקא לפיקים אלה.

בקיצור, עניין המחסור בנהגים הוא בעיקר עוד תירוץ ולא חסם אמיתי.
 
בעיית הנהגים היא בהחלט חסם רוחבי להתרחבות התח"צ, אבל זה לא בדיוק שחור ולבן. בעיית הנהגים נוצרה למעשה כשהכפילו את השירות במהלך 15 השנים האחרונות, אחרי שנים של קפיאה במקום (מה שגם הביאה לגידול נאה במספר הנוסעים, אם כי כמובן לא ביחס ישר, בערך 40% גידול, וזה כי חלק מהשירות החדש הולך למקומות של רמת שירות כמו קווים מזינים לרכבת, קווי לילה, קווים ליישובים קטנים שהיו ללא שירות, הארכת שעות פעילות וכו').

מאחר ויש מחסור, אז הכשרת נהגים חדשים הלכה והתרחבה עם השנים, נפתחו עוד בתי ספר ללימוד נהיגה, קוצרה חלק מהביורוקרטיה הנדרשת מהם כדי להתחיל ללמוד (אם כי היא עדיין די מתישהו), הועלה השכר וניתנו גם תמריצים הן לנהגים חדשים והן לשימור ותיקים במערכת, ובמקביל עובדים גם על שיפור תנאי הנהגים כמו מבני ההתרעננות בתחנות קצה.

אם בשל המחסור בנהגים (שאני חושב שעלה לראשונה באזור 2009 והביא לעליית השכר הראשונה ל-30 שקל לשעה), היו מחליטים להקפיא את כל תוספות השירות, היתה היום פחות תחבורה ציבורית, העובדה היא שממשיכים להרחיב את היצע התחבורה הציבורית כל הזמן ומצליחים לגייס עוד נהגים כל הזמן. זה גם מה שיקרה אם יחליטו להרחיב קצת את השירות בשבת. הענף בהחלט יידע להסתגל לזה כל עוד זה יהיה הדרגתי ונכון.

בשבת אתה צריך יחסית מעט נהדים כדי להפעיל מערך נאה מותאם לצרכי השבת, אין לך את פיק הבוקר המאפיין ימי חול, אתה מראש מפעיל שירות בהיקף מצומצם יותר, תופעת הפקקים בשבת שונה באיפיוניה מיום מול אבל בגדול פחותה (כלומר גם אם היית מפעיל את אותו שירות באותה תדירות הייתי צריך פחות נהגים ואוטובוסים בשביל זה). וכמובן יש אוכלוסיות שלמות שלא נוסעות בשבת, ולכן השירות יהיה ממוקד יותר ובהיקף קטן.
בחו"ל מקובל שביום המנוחה יש תחבורה ציבורית בהיקף של 20% עד 40% מיום חול (ברור שבמקומות מסוימים כמו מרכז לונדון אולי זה יותר...) וזה נבנה לאורך שנים בהתאם לצרכים, כך שבארץ אם זה יקרה ואתה תכוון להגעה הדרגתית לאורך עשור ל-20% מנפח השירות ביום חול (ורק באזורים חילוניים, כלומר פחות מ-20%) תמצא גם את הפתרונות לנהגים תוך כדי תנועה. עשיתי פעם חישוב שמספיק כ-500 נהגים להפעלת שירות בהיקף יפה בשבת, אם מגיעים אליו באופן הדרגתי (50 בשנה) זה בהחלט לא משימה גדולה על אף אחד.

נהג שעובד בשבת זכאי ליום חופש אחר במהלך השבוע (זה חוק העבדוה בימי מנוחה קובע), זה אכן מקשה על המערכת אבל מצד שני דווקא עשוי לעזור, כי היום יש לנו בעיה חריפה במיוחד בחמישי ובראשון, נהג שעובד בשבת אבל לוקח חופש בשני, שלישי או רביעי עשוי לעזור למערכת דווקא להתייצב טוב יותר ולתת מענה דווקא לפיקים אלה.

בקיצור, עניין המחסור בנהגים הוא בעיקר עוד תירוץ ולא חסם אמיתי.
אני מאוד מעריך את דעותיך, וכמו תמיד אתה כותב בשפה רהוטה. לפי מה שנראה לי הבעיה פה היא יותר מורכבת. כי אם המהלך של הרחבת שירות התח"צ בשבת תביא למערכת עוד נוסעים, אז הבעיה הקיימת ביום חול תחריף, ואם היא לא תביא נוסעים, אז בעיית הסבסוד תחריף.

לא פונים לשווקיים חדשים כשלא מצליחים לתת שירות בשוק הקיים (אא"כ השווקים החדשים יורידו מהביקוש בשוק הקיים)

נ.ב. רואים את זה בשירות הכפרי, השימוש של נוסעים בקווים במגזר הכפרי נמוכה, וזה גורר סבסוד עמוק ובזבוז תשומות בשעה שהיה ניתן להפנות את התשומות לתגבור של קווים במקומות שנוסעים משוועים להם.
 
למעלה