סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין

מצב
הנושא נעול.

צ ל י ל 8

New member
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין
היכן אני יכולה למצוא נוסח של חוק זה? חיפשתי בגוגל ולא הצלחתי למצוא... והאם נכון שאם עובד חתם על סעיף זה, הרי שגם אם הוא מתפטר מעצמו, הוא עדיין זכאי לקבל את יתרת הפיצויים שנצבר לו בקופה? תודה מראש
 

kdwolf

New member
החוק

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין
היכן אני יכולה למצוא נוסח של חוק זה? חיפשתי בגוגל ולא הצלחתי למצוא... והאם נכון שאם עובד חתם על סעיף זה, הרי שגם אם הוא מתפטר מעצמו, הוא עדיין זכאי לקבל את יתרת הפיצויים שנצבר לו בקופה? תודה מראש
החוק
רצ"ב הלינק אל החוק. כשחתמתי על סעיף 14, חתמתי גם על נספח. אנסה לאתר לך גם אותו
 

צ ל י ל 8

New member
../images/Emo51.gif רבה, אבל לא מצאתי שם

החוק
רצ"ב הלינק אל החוק. כשחתמתי על סעיף 14, חתמתי גם על נספח. אנסה לאתר לך גם אותו
רבה, אבל לא מצאתי שם
שום דבר שמתייחס לסעיף הספציפי הזה...
 

kdwolf

New member
הסעיף עצמו

רבה, אבל לא מצאתי שם
שום דבר שמתייחס לסעיף הספציפי הזה...
הסעיף עצמו
לא חושב שאמור לומר יתר על המידה. מה שכן - אני זוכר שהנספח היה כאורך הגלות ולקח לי זמן לקרוא ולהבין מה רוצים ממני... אולי מישהו אחר כאן יוכל למצוא את הנספח?
 

צ ל י ל 8

New member
../images/Emo4.gif תודה בכל זאת על תגובתך המהירה

הסעיף עצמו
לא חושב שאמור לומר יתר על המידה. מה שכן - אני זוכר שהנספח היה כאורך הגלות ולקח לי זמן לקרוא ולהבין מה רוצים ממני... אולי מישהו אחר כאן יוכל למצוא את הנספח?
תודה בכל זאת על תגובתך המהירה
 

שיר ורד

New member
בסוף החוק הנ"ל

רבה, אבל לא מצאתי שם
שום דבר שמתייחס לסעיף הספציפי הזה...
בסוף החוק הנ"ל
(ראי בקשיור לעיל) מופיע קטע המתחיל בכותרת אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים. כשחותמים על סעיף 14 הכוונה לחתימה על מסמך המתמצת את האישור הכללי הנ"ל. משמעות החתימה - בין במקרה של התפטרות ובין במקרה של פיטורים, בסיום יחסי עובד מעביד ישוחררו לטובת העובד, הכספים שהופקדו על חשבון הפצויים לקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים והמעביד לא יצטרך להשלים הפרשים הנובעים מעליית שכרו של העובד או ירידת שווי הנכסים בקרן. במקרה שהכספים מופרשים לקרן פנסיה והמעביד מפריש רק 6% מהשכר לקרן , דינם של ה-2.33% מהשכר, כדין פצויי פיטורים רגילים, כלומר העובד זכאי להם רק במקרה של פיטורים או התפטרות בדין פיטורים. אין החתימה הנ"ל מונעת מעובד שפטור לתבוע פצויי פיטורים על מרכיבי שכר שבגינם לא הועברו כספים לקרן, ועל פי חוק פצויי פיטורים (או הבנת העובד את החוק) יש לשלם פצויים בגין רכיבים אלו. דוגמא שכיחה לרכיב כזה - עמלות מכירה.
 
לא בהכרח זכאי לפיצויים.

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין
היכן אני יכולה למצוא נוסח של חוק זה? חיפשתי בגוגל ולא הצלחתי למצוא... והאם נכון שאם עובד חתם על סעיף זה, הרי שגם אם הוא מתפטר מעצמו, הוא עדיין זכאי לקבל את יתרת הפיצויים שנצבר לו בקופה? תודה מראש
לא בהכרח זכאי לפיצויים.
סעיף 14 ומשמעותו: הסעיף, בהתמלא התנאים המפורטים בו: היינו קיומו של הסכם קיבוצי ואישור השר ובנוסף המעביד מפקיד כספים לקופות בצורה מסודרת - פוטר את המעביד מתשלום פיצויי פיטורים והסכום שהופקד בקרן מהווה את הפיצויים. עדין הזכות לפיצויים היא רק במקרה של פיטורים או תנאים אחרים שבחוק ולא במקרה של סתם התפטרות!!!
 

צ ל י ל 8

New member
תודה רבהל לכולם ../images/Emo39.gif

לא בהכרח זכאי לפיצויים.
סעיף 14 ומשמעותו: הסעיף, בהתמלא התנאים המפורטים בו: היינו קיומו של הסכם קיבוצי ואישור השר ובנוסף המעביד מפקיד כספים לקופות בצורה מסודרת - פוטר את המעביד מתשלום פיצויי פיטורים והסכום שהופקד בקרן מהווה את הפיצויים. עדין הזכות לפיצויים היא רק במקרה של פיטורים או תנאים אחרים שבחוק ולא במקרה של סתם התפטרות!!!
תודה רבהל לכולם

שנה טובה
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה