סמיכת יהושע למנהיג/ שיר וציור: אהובה קליין(c)

אהובה 101

New member
סמיכת יהושע למנהיג/ שיר וציור: אהובה קליין(c)

השמים יריעה קדושה ענני כבוד רוח חדשה ישראל יוצאים מאהליהם במאורע נדיר יחזו עיניהם. משה ניצב מול יהושע מעל ראשו ידו תנוע בחיל ורעדה יברכהו בתפילות ואיחולים ירוממהו. לעיני אלעזר הכהן פניו הוד וחן אורים ותומים יקרינו אור מנהיג חדש קם לדור. הערה: השיר בהשראת פרשת פינחס [חומש במדבר] ציור: סמיכת יהושע למנהיג:"...ויעש משה כאשר ציוה ה' אותו ויקח את- יהושע ויעמידהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה..." [במדבר כ"ז,כ"ב- כ"ג] ציירה: אהובה קליין (c)
 
למעלה