סמבה! דז'ינרו

סמבה! דז'ינרו

טה נה נה נה נה נה נה נה טה נה נה נה נה נה נה טה נה נה נה נה נה נה נה טה נה נה נה נה נה נה נהההההההה סמבה! דז'ינרו! טה נה נה נה נה נה נה נה טה נה נה נה נה נה נה טה נה נה נה נה נה נה נה טה נה נה נה נה נה נה נהההההההה סמבה! דז'ינרו! טה נה נה נה נה נה נה נה טה נה נה נה נה נה נה טה נה נה נה נה נה נה נה טה נה נה נה נה נה נה נהההההההה סמבה! דז'ינרו! טה נה נה נה נה נה נה נה טה נה נה נה נה נה נה טה נה נה נה נה נה נה נה טה נה נה נה נה נה נה נהההההההה סמבה! דז'ינרוווווו
 
למעלה