סמאל אנטישמי בוגדני,גרוע מהאוייב הערבי:'שתיל' של הקרן החד"שה

למעלה