סליחה וגמר חתימה טובה!

סליחה וגמר חתימה טובה!

עשרת ימי התשובה שעברו עלינו נועדו כדי לעשות חשבון נפש עם עצמנו עם הסביבה. לחשוב אם פגענו במישהו אם עשינו למישהו משהו שאנו לא גאים בו. יום הכיפורים היום נועד בשביל לתת לנו לכפר על מעשינו. יש הרואים בצום ובתענית ככפרה וכסליחה. יש הרואים בבקשת סליחה מאותו אדם ככפרה. אין דרך אחת נכונה יש אלף דרכים. כל עוד אנו מכירים בטעותנו, זו התחלה טובה. מה אנחנו עושים עם זה הלאה זה כבר משהו אחר. יום הכיפורים הוא פשוט סימן דרך. אז ברצוני לנצל את הבמה לבקשת סליחה מכל מי שפגעתי בו, העלבתי אותו בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם ביודעין ובין אם בחוסר ידיעה. שיהיה לכם, חברי הפורום היקרים, גמר חתימה טובה וצום קל.
 

מימי

New member
זה בשביל הכל.

התפילות הן בשביל לכפר על עברות שבין אדם למקום, אבל ה´ לא יכול לסלוח לנו על עברות שבין אדם לחברו, אלא רק החבר עצמו יכול לסלוח, ולכן צריך לבקש סליחה גם מהחבר.
 
למעלה