סיפור מדהים שקראתי

סיפור מדהים שקראתי

ר' יחזקאל נולד בניישטאדט שבפולין כבנו של רבי יעקב טאוב מיבלונה, שהיה נינו של רבי יחזקאל מקוזמיר אבי שושלת זוואלין-מודז'יץ ויבלונה. לאחר פטירת אביו רבי יעקב מיבלונה בשנת ה'תרפ"א התמנה ר' יחזקאל לשמש כאדמו"ר מיבלונה. בשנת ה'תרפ"ה החליט ר' יחזקאל לעלות לארץ ישראל. ר' יחזקאל תמיד היה אומר בשם אביו ר' יעקב שמוטב לו להיות פועל פשוט בא"י, מאשר רבי לחסידים בגולה. לפני עלייתו ביקש את ברכתו של רבי אברהם מרדכי אלתר ("האמרי אמת") מגור, לעלות לארץ ישראל ולייסד בה יישוב, אך הוא התנגד לרעיון ובקש ממנו לא להתחבר לחילוניים החיים בארץ ישראל. למרות זאת, החליט ר' יחזקאל לעלות לארץ ישראל, וביחד עם חסידיו הקים את נחלת יעקב. לאחר כמה שנים התאחדו חסידי יבלונה בראשות ר' יחזקאל עם חסידי קוז'ניץ בראשות האדמו"ר ר' ישראל אליעזר הופשטיין מקוז'ניץ (בעל ה"עבודת אליעזר") וביחד הקימו את כפר חסידים. עם ר' יחזקאל עלו 100 משפחות, כאשר 500 משפחות נוספות התכוונו לעלות בהמשך. החסידים שעלו נתקלו בבעיות רוחניות וגשמיות. אחד מאנשי הנוער העובד והלומד אשר בא לסייע בבניית הרפתות בכפר החל להטיף את תורתו בקרב החסידים שהתיישבו במקום. החסידים הרגישו שהוא הורס את הצביון הרוחני בכפר, אך כאשר באו לר' יחזקאל וביקשו ממנו שיגרש אותו מהכפר, סירב הרב לבקשה בצטטו את דברי האדמו"ר רבי אברהם יעקב מדורוהוביטש "באהבת חינם תיבנה ארצנו". אותו פועל המשיך להטיף לאנשי הכפר וחלק מהחסידים פרקו עול תורה ומצוות. לבסוף התחתן הפועל עם אחיינתו של ר' יחזקאל ובתו של ר' יוסף חיים ונחוצקר. באותה תקופה חלו החסידים במחלת המלריה אשר נגרמה עקב הביצות בנחל הקישון הסמוך, ילדים רבים ואנשים צעירים מתו. בשנת ה'תרפ"ח נסע ר' יחזקאל לארצות הברית על מנת לגייס כספים לטובת המשך בניית הכפר, אך עקב המצב הכלכלי הקשה שם חזר ר' יחזקאל בלי כסף להמשך בניית הכפר. ר' יחזקאל הציע שהחסידים יתגוררו בקרית עמל ויעבדו בחיפה הסמוכה, ואכן החסידים מגלים עניין רב ברעיון ואף קונים מגרשים לצורך העניין, אך בשנת ה'תרצ"ו פרצו מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט והדרכים לחיפה נחסמו. החסידים שכעסו על ר' יחזקאל ביקשו את כספם בחזרה, אך ר' יחזקאל לא יכל להחזיר את כספם כיוון שהסתבך בהלוואות שלקח. לאחר מכן עזב ר' יחזקאל את הארץ ונסע לארצות הברית, שם הוא חזר בשאלה והתיישב בלוס אנג'לס. בסוף ימיו, בשנת ה'תשמ"א, חזר ר' יחזקאל לכפר חסידים. התקרב קצת בחזרה ליהדות והתחיל להניח תפילין, ויש הטוענים שאפילו חזר בתשובה. כאשר חזר וראה כפר שוקד ופורח. אמר "זה הדבר הטוב שעשיתי בחיי". ר' יחזקאל נפטר בי"ג באייר ה'תשמ"ו, ונטמן על יד חסידיו מגשימי דרכו בחלקת החסידים הראשונים מייסדי הכפר, בבית העלמין בכפר חסידים. מתחת למצבתו נכתבה אמרתו המפורסמת בשם האדמו"ר רבי אברהם יעקב מדורוהוביטש "באהבת חינם תיבנה ארצנו".
 
זה נכון אבל יש הבדל בין לכתוב ובין לדבר

לתרגם כזאת מסה של מילים זה חתיכת סיפור,
 
למעלה