סיפור לסוכות.האתרוג והתפילין

סיפור לסוכות.האתרוג והתפילין

יום אחד אמר אב לבנו: בני, קח תפילין זה , מתנה לך, אך שמור עליו מכל משמר, אל תמכור ואל תמסור אותו. כעבור זמן מה , הלך האב לעטלמו, הבן שמר התפילין מכל משמר, לימים התחתן הצעיר ונולדו לו ילדים., עבד ופירנס ילדיו בכבוד. אך ימים קשים באו והפרנסה פחתה עד לדחק.. כשהגיעה הבת הבכירה לפירקה ולא היה כסף לנדוניה ולהוצאות חתונה, אמרה האישה לבעלה: מכור התפילין ויהיה להכנסת כלה. ענה הבעל ואמר: לא ולא אמכור תפילין זה כי ירושה הוא מאבי. אנשים טובים עזרו והבת התחתנה , בשעה טובה. כשהגיע חג הסוכות, ולא היה כסף לקנות את ארבעת המינים, ולא בגדי חג לילדים וצרכי חג., לקח התפילין ומכר אותו, בכסף קנה את ארבעת המינים ואתרוג, קנה המהודר ביותר, הביא הביתה, לקח, בידו האתרוג להראות לאישתו. שאלה האישה: מאין לך כסף לאתרוג כזה? ענה: מכרתי התפילין. אמרה היא: לחתונת הבת לא הסכמת למכור ואילו לאתרוג זה מכרת? לקחה מידו האתרוג, זרקה על הקיר, נשבר ונמעך. כעס האיש מאד, אך לא אמר דבר. הלך וישן במיטתו. והנה , בשנתו , בא אליו אביו ואמר לו: בני, טוב עשית שלא ענית לה, אחרת היית מפסיד את אישתך כמו שהפסדת את התפילין ואת האתרוג. כשקם משנתו, ניגש לאישתו, חייך אליה ואמר לה חג שמח. אמרה לו האישה: שאלה לי אליך: כששברתי את האתרוג למה לא אמרת לי כלום? ענה לה: אם הייתי עונה לך הייתי מפסיד גם אותך, כמו שהפסדתי את התפילין והאתרוג. התנצלה האישה על שזרקה את האתרוג. השלום והשלוה עם האהבה חזרה למעונם , למרות העוני..
 
אי אי אי../images/Emo45.gif

תודה לך!
 
כפות תמרים, סיפור

כשישב סבא בגולה, היה נוהג לכסות את הסוכה בענפי אילן שקטף בגן העירוני. כשעלה לישראל והתישב בחצרו של "אור חיים" , אמר לי קשיש אחד: "אור חיים" הקדוש נהג לכסות סוכתו בענפי תמר, שקוראים להם כפות תמרים. וממנו לוקחים גם את הלולב ןארבעת המינים. שאל סבא: למה דוקא כפות תמרים? ענה הקשיש: אפשר לקחת גם ענפים אחרים, אבל מצווה לקחת מן המובחר, ואין מובחר מן התמר, שכיוון את ענפיו וצמיחתו כך שאפשר להשתמש בהם כסכך לסוכה. המשיך לספר הקשיש: כאשר ישבנו על אדמתינו בימי מלכות בית דוד, הכירו כל העיצים את מצוות הסוכה, וכיוונו ענפיהם כך שישתמשו בהם כסכך לסוכה. כל עץ שענפיו שימשו לסוכה , הרגיש בר מזל. כאשר גלו בני ישראל לבבל לא היה מי שיעשה סוכות בארץ ישראל. 70 שנה ישבו בני ישראל בבל, והעיצים שכחו את מצוות הסוכה, וגדלו כל עץ בדרכו, בלי לפרוש את ענפיהם כדי שאפשר יהיה להשתמש בהם כסכך. והנה , כשחזרו בני ישראל לארץ, וביקשו להקים סוכות, הלכו לקטוף עלה תאנה. אמרה התאנה: אני נותנת לכם פרי מתוק, ואתם גומלים לי ברעה ורוצים לקצץ בענפי? הלכו לזית. כעס הזית, ואמר: אני נותן לכם פרי ושמן , ואתם רוצים להשחית את הענפים שלי? הלכו לרימון., והוא אמר ברוגז: את פריי אתם אוכלים, ואת ענפי אתם רוצים לשבר? אבל הרימון זכר עדיין את מצוות הסוכה , ואמר להם: אני מוכן לתת לכם בכל שנה פירות אדומים ויפים לקישוט הסוכה ולמאכל., אבל אנא, שמרו על הענפים שלי שלא ישברו. באו אל התמר. פרס התמר ענפיו ואמר: קחו לכם מענפיי..קחו גם את הלולב שלי, וקיימו את מצוות הסוכה. ומאז ועד היום צומח התמר בכפות פרושות , מוכנות לשמש סכך לסוכה.
 
למעלה