סיכום מערכת מאשקלון צפון 96 מ''מ. מיום שלישי בערב

פברואר 105.5. עונתי 533.8 מ''מ. מי היה מאמין שנעבור את השנתי. במספר ימי גשם קטן יחסית
 
למעלה