סיכום חודש מרץ 2021 ע"פ רהאנליזות NCEP קווי אורך ורוחב – 35 – 32.5 – (צפון הארץ).

avi k 2

Active member
סיכום חודש מרץ 2021 ע"פ רהאנליזות NCEP קווי אורך ורוחב – 35 – 32.5 – (צפון הארץ).

הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש מרץ ביחס ל 73 השנים האחרונות הסתיים כ – קר מהרגיל, ב – 0.8 מ"צ מתחת לממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כקר מהרגיל במידה רבה ב - 1.76 מ"צ מתחת לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כ – קר מהרגיל במידה רבה ב – 1.52 מ"צ מתחת לממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש מרץ הסתיים כ – קר מהרגיל, ב – 0.99 מ"צ מתחת לממוצע.הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש מרץ ביחס ל 40 השנים האחרונות הסתיים כ - קר מהרגיל, ב – 1.02 מ"צ מתחת לממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כ קר מהרגיל במידה רבה ב - 2.08 מ"צ מתחת לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כ – קר מהרגיל במידה רבה ב – 1.78 מ"צ מתחת לממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש מרץ הסתיים כ – קר מהרגיל, ב – 1.21 מ"צ מתחת לממוצע.הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש מרץ ביחס ל 20 השנים האחרונות הסתיים כ - קר מהרגיל במידה רבה, ב – 1.87 מ"צ מתחת לממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כ קר מהרגיל במידה ניכרת ב - 3.23 מ"צ מתחת לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כ – קר מהרגיל במידה רבה מאוד ב – 2.86 מ"צ מתחת לממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש מרץ הסתיים כ – קר מהרגיל במידה רבה, ב – 2.12 מ"צ מתחת לממוצע.הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש מרץ ביחס ל 10 השנים האחרונות הסתיים כ - קר מהרגיל במידה רבה, ב – 1.8 מ"צ מתחת לממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כ קר מהרגיל במידה ניכרת ב - 3 מ"צ מתחת לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כ – קר מהרגיל במידה רבה מאוד ב – 2.76 מ"צ מתחת לממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש מרץ הסתיים כ – קר מהרגיל במידה רבה, ב – 1.95 מ"צ מתחת לממוצע.להלן נתוני השיא לפי מפלסים ומשתנים ביחס ל 73 השנים האחרונות:ממוצע הטמפ' ( 20- מ"צ )במפלס 500 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 5500 מטר) הייתה הטמפ' ה - 23 (בצפון הארץ)הנמוכה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה נמוך ב – ( 0.99 מ"צ ) מתחת לממוצע הרב חודשי.ממוצע הטמפ' ( 3.16- מ"צ )במפלס 700 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 3000 מטר) הייתה הטמפ' ה - 16 (בצפון הארץ) הנמוכה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה נמוך ב – ( 1.52 מ"צ ) מתחת לממוצע הרב חודשי.ממוצע הטמפ' ( 6.12 מ"צ )במפלס 850 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 1500 מטר) הייתה הטמפ' ה - 17 (בצפון הארץ) הנמוכה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה נמוך ב – ( 1.76 מ"צ ) מתחת לממוצע הרב חודשי.ממוצע הטמפ' ( 14.71 מ"צ )בגובה 2 מטר מעל הקרקע הייתה הטמפ' ה - 23 (בצפון הארץ) הנמוכה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה נמוך ב – ( 0.8 מ"צ ) מתחת לממוצע הרב חודשי.ממוצע גובה מפלס 500 מ"ב ( 5648.9 מטר)היה הגובה ה - 36 (בצפון הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 2.83 מטר ) מעל לממוצע הרב חודשי.ממוצע גובה מפלס 700 מ"ב ( 3067.68 מטר)היה הגובה ה - 20 (בצפון הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 12.68 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.ממוצע גובה מפלס 850 מ"ב ( 1505.39 מטר)היה הגובה ה - 6 (בצפון הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 22.81 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.ממוצע הלחץ הברומטרי בגובה פני הים ( 1017.72 מ"ב)היה הלחץ הברומטרי ה - 6 (בצפון הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הלחץ הברומטרי היה גבוה ב – ( 3.06 מ"ב ) מעל הממוצע הרב חודשי.ממוצע עובי השכבה בין מפלס 1000 מ"ב למפלס 500 מ"ב ( 5497.23 מטר)היה העובי ה - 20 (בצפון הארץ) הנמוך ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע העובי שכבה היה נמוך ב – ( 25.55 מטר ) מתחת לממוצע הרב חודשי.( מחושב ע"י גובה 500 מ"ב מינוס גובה 1000 מ"ב ).
 

avi k 2

Active member
סיכום חודש מרץ 2021 ע"פ רהאנליזות NCEP קווי אורך ורוחב – 35 – 30 – (דרום הארץ).

הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש מרץ ביחס ל 73 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל במידה ניכרת, ב – 3.38 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כחם מהרגיל ניכרת ב - 3.23 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת ב – 4.64 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש מרץ הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת , ב – 4.92 מ"צ מעל הממוצע.הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש מרץ ביחס ל 40 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל במידה ניכרת, ב – 3.13 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כחם מהרגיל במידה ניכרת, ב - 2.88 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת, ב – 4.36 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש מרץ הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת, ב – 4.67 מ"צ מעל הממוצע.הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש מרץ ביחס ל 20 השנים האחרונות הסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה מאוד, ב – 2.23 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כחם מהרגיל במידה רבה ב - 1.69 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת ב – 3.23 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש מרץ הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת, ב – 3.71 מ"צ מעל הממוצע.הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש מרץ ביחס ל 10 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל במידה רבה, ב – 2.2 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כחם מהרגיל במידה רבה ב - 1.84 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש מרץ הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת ב – 3.22 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש מרץ הסתיים כ – חם מהרגיל במידה ניכרת, ב – 3.78 מ"צ מעל הממוצע.להלן נתוני השיא לפי מפלסים ומשתנים ביחס ל 73 השנים האחרונות.ממוצע הטמפ' ( 14.07- מ"צ )במפלס 500 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 5500 מטר) הייתה הטמפ' ה - (בדרום הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 4.92 מ"צ ) מעל הממוצע הרב חודשי.ממוצע הטמפ' ( 3.03- מ"צ )במפלס 700 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 3000 מטר) הייתה הטמפ' ה - 2 (בדרום הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 4.64 מ"צ ) מעל הממוצע הרב חודשי.ממוצע הטמפ' ( 11.13 מ"צ )במפלס 850 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 1500 מטר) הייתה הטמפ' ה - 6 (בדרום הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 3.23 מ"צ ) מעל לממוצע הרב חודשי.ממוצע הטמפ' ( 18.91 מ"צ )בגובה 2 מטר מעל הקרקע הייתה הטמפ' ה - (בדרום הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 3.38 מ"צ ) מעל הממוצע הרב חודשי.ממוצע גובה מפלס 500 מ"ב ( 5736.87 מטר)היה הגובה ה - 2 (בדרום הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 90.23 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.ממוצע גובה מפלס 700 מ"ב ( 3097.81 מטר)היה הגובה ה - 4 (בדרום הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 42.52 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.ממוצע גובה מפלס 850 מ"ב ( 1502.52 מטר)היה הגובה ה -7 (בדרום הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 19.8 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.ממוצע הלחץ הברומטרי בגובה פני הים ( 1015.6 מ"ב)היה הלחץ הברומטרי ה - 20 (בדרום הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הלחץ הברומטרי היה גבוה ב – ( 0.93 מ"ב ) מעל הממוצע הרב חודשי.ממוצע עובי השכבה בין מפלס 1000 מ"ב למפלס 500 מ"ב ( 5606.75 מטר)היה העובי ה - 2 (בדרום הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע העובי שכבה היה גבוה ב – ( 83.44 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.( מחושב ע"י גובה 500 מ"ב מינוס גובה 1000 מ"ב ).
 
למרות שמעצבן שהאביב לא הגיעה נחמד פעם לראות סקירה של חודש שקר מהממוצע בכל המפלסים, בד"כ בשנים האחרונות המצב הפוך
 
למעלה