סיכום חודש דצמבר 2021 ע"פ רהאנליזות NCEP קווי אורך ורוחב – 35 – 30 – (דרום הארץ).

avi k 2

Active member
סיכום חודש דצמבר 2021 ע"פ רהאנליזות NCEP קווי אורך ורוחב –

35 – 30 – (דרום הארץ).

הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש דצמבר ביחס ל 73 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל במידה רבה, ב – 2.19 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש דצמבר הסתיים כחם מהרגיל במידה רבה ב - 1.78 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש דצמבר הסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה, ב – 2.45 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש דצמבר הסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה מאוד, ב – 2.88 מ"צ מעל הממוצע.הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש דצמבר ביחס ל 40 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל במידה רבה, ב – 1.97 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש דצמבר הסתיים כחם מהרגיל במידה רבה, ב - 1.49 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש דצמבר הסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה, ב – 2.14 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש דצמבר הסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה מאוד, ב – 2.65 מ"צ מעל הממוצע.הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש דצמבר ביחס ל 20 השנים האחרונות הסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה , ב – 1.56 מ"צ מעל הממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש דצמבר הסתיים כ - חם מהרגיל ב - 0.98 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש דצמבר הסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה ב – 1.8 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש דצמבר הסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה , ב – 2.34 מ"צ מעל הממוצע.הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש דצמבר ביחס ל 10 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל, ב – 1.44 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש דצמבר הסתיים כחם מהרגיל ב - 1.09 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש דצמבר הסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה ב – 1.54 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש דצמבר הסתיים כ – חם מהרגיל במידה רבה, ב – 2.13 מ"צ מעל לממוצע.להלן נתוני השיא לפי מפלסים ומשתנים ביחס ל 73 השנים האחרונות לחודש דצמבר 2021 :ממוצע הטמפ' ( 15.33- מ"צ )במפלס 500 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 5500 מטר) הייתה הטמפ' ה -5 (בדרום הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 2.88 מ"צ ) מעל הממוצע הרב חודשי.ממוצע הטמפ' ( 0.96 מ"צ )במפלס 700 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 3000 מטר) הייתה הטמפ' ה - 9 (בדרום הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 2.45 מ"צ ) מעל הממוצע הרב חודשי.ממוצע הטמפ' ( 8.09 מ"צ )במפלס 850 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 1500 מטר) הייתה הטמפ' ה - 14 (בדרום הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 1.78 מ"צ ) מעל לממוצע הרב חודשי.ממוצע הטמפ' ( 16.55 מ"צ )בגובה 2 מטר מעל הקרקע הייתה הטמפ' ה – 7 (בדרום הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 2.19 מ"צ ) מעל הממוצע הרב חודשי.ממוצע גובה מפלס 500 מ"ב ( 5713.36 מטר)היה הגובה ה - 10 (בדרום הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 41.84 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.ממוצע גובה מפלס 700 מ"ב ( 3089.9 מטר)היה הגובה ה - 14 (בדרום הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 17.12 מטר ) מעל הממוצע הרב חודשי.
 

avi k 2

Active member
סיכום חודש דצמבר 2021 ע"פ רהאנליזות NCEP קווי אורך ורוחב –

35 – 32.5 – (צפון הארץ).

הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש דצמבר ביחס ל 73 השנים האחרונות הסתיים כ – חם מהרגיל ב – 1.12 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש דצמבר הסתיים כחם מהרגיל ב - 0.13 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש דצמבר הסתיים כ – חם מהרגיל, ב – 0.67 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש דצמבר הסתיים כ – חם מהרגיל, ב – 0.39 מ"צ מעל לממוצע.הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש דצמבר ביחס ל 40 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל, ב – 0.92 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש דצמבר הסתיים כ - קר מהרגיל ב - 0.14 מ"צ מתחת לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש דצמבר הסתיים כ – חם מהרגיל ב – 0.4 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש דצמבר הסתיים כ – חם מהרגיל, ב – 0.21 מ"צ מעל לממוצע.הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש דצמבר ביחס ל 20 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל, ב – 0.55 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש דצמבר הסתיים כ - קר מהרגיל ב - 0.58 מ"צ מתחת לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש דצמבר הסתיים כ – חם מהרגיל ב –0.15 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש דצמבר הסתיים כ – ממוצע בול.הממוצע בגובה 2 מטר מעל הקרקע בחודש דצמבר ביחס ל 10 השנים האחרונות הסתיים כ - חם מהרגיל, ב – 0.51 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 850 מ"ב ( גובה ממוצע 1500 מטר מעל הקרקע) חודש דצמבר הסתיים כ - קר מהרגיל ב - 0.36 מ"צ מתחת לממוצע. במפלס 700 מ"ב (גובה ממוצע 3000 מטר מעל הקרקע) חודש דצמבר הסתיים כ – חם מהרגיל במידה מועטה ב – 0.09 מ"צ מעל לממוצע. במפלס 500 מ"ב ( גובה ממוצע 5500 מטר מעל הקרקע ) חודש דצמבר הסתיים כ – ממוצע מינוס, ב – 0.01 מ"צ מתחת לממוצע.להלן נתוני השיא לפי מפלסים ומשתנים ביחס ל 73 השנים האחרונות לחודש דצמבר 2021 :

ממוצע הטמפ' ( 17.88- מ"צ )במפלס 500 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 5500 מטר) הייתה הטמפ' ה - 29 (בצפון הארץ)הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 0.39 מ"צ ) מעל לממוצע הרב חודשי.ממוצע הטמפ' (0.88- מ"צ )במפלס 700 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 3000 מטר) הייתה הטמפ' ה - 29 (בצפון הארץ) הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 0.67 מ"צ ) מעל לממוצע הרב חודשי.ממוצע הטמפ' (6.4 מ"צ )במפלס 850 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 1500 מטר) הייתה הטמפ' ה - 33 (בצפון הארץ) הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 0.13מ"צ ) מעל לממוצע הרב חודשי.ממוצע הטמפ' ( 15.46 מ"צ )בגובה 2 מטר מעל הקרקע הייתה הטמפ' ה - 14 (בצפון הארץ) הגבוהה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 1.12 מ"צ ) מעל לממוצע הרב חודשי.ממוצע גובה מפלס 500 מ"ב ( 5672.26 מטר)היה הגובה ה - 37 (בצפון הארץ)הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 1.69 מטר ) מעל לממוצע הרב חודשי.ממוצע גובה מפלס 700 מ"ב ( 3070.81 מטר)היה הגובה ה - 36(בצפון הארץ)הנמוך ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה נמוך ב – ( 1.53 מטר ) מתחת לממוצע הרב חודשי.ממוצע גובה מפלס 850 מ"ב ( 1500.56 מטר)היה הגובה ה – 29 (בצפון הארץ)ה נמוך ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הגובה היה נמוך ב – ( 3.99 מטר ) מתחת לממוצע הרב חודשי.ממוצע הלחץ הברומטרי בגובה פני הים ( 1016.88 מ"ב)היה הלחץ הברומטרי ה - 20 (בצפון הארץ)הנמוך ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע הלחץ הברומטרי היה נמוך ב – ( 0.78 מ"ב ) מתחת לממוצע הרב חודשי.ממוצע עובי השכבה בין מפלס 1000 מ"ב למפלס 500 מ"ב ( 5526.67 מטר)היה העובי ה - 28 (בצפון הארץ) הגבוה ביותר מאז תחילת המדידות ב 1948.ממוצע העובי שכבה היה גבוה ב – ( 8.48 מטר ) מעל לממוצע הרב חודשי.( מחושב ע"י גובה 500 מ"ב מינוס גובה 1000 מ"ב ).
 

avi k 2

Active member
סיכום שנת 2021 ע"פ רהאנליזות NCEP קווי אורך ורוחב – 35 – 32.5 – ( צפון הארץ ) : ( החישוב הוא ממוצע החודשים ינואר עד דצמבר של כל שנה, משנת 1948 ועד שנת 2020).סיכום קצר : שנת 2021 הסתיימה מעל לממוצע במידה מועטה ברוב המפלסים והמשתנים.

ממוצע הטמפ' ( 12.99- מ"צ )במפלס 500 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 5500 מטר) הייתה הטמפ' ה - 32 (בצפון הארץ)הגבוהה ביותר.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 0.22 מ"צ ) מעל לממוצע הרב שנתי.

ממוצע הטמפ' ( 4.24 מ"צ )במפלס 700 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 3000 מטר) הייתה הטמפ' ה - 23 (בצפון הארץ)הגבוהה ביותר. ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 0.42 מ"צ ) מעל לממוצע הרב שנתי.ממוצע הטמפ' ( 13.71 מ"צ )במפלס 850 מ"ב(ממוצע גובה מעל פני הקרקע 1500 מטר) הייתה הטמפ' ה - 29 (בצפון הארץ)הגבוהה ביותר.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 0.41 מ"צ ) מעל לממוצע הרב שנתי.ממוצע הטמפ' ( 20.77 מ"צ )בגובה 2 מטר מעל הקרקע , הייתה הטמפ' ה - 29 (בצפון הארץ)הגבוהה ביותר.ממוצע הטמפ' היה גבוה ב – ( 0.35 מ"צ ) מעל לממוצע הרב שנתי.ממוצע גובה מפלס 500 מ"ב ( 5758.85 מטר)היה הגובה ה - 17 (בצפון הארץ)הגבוה . ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 12.65 מטר ) מעל לממוצע הרב שנתי.ממוצע גובה מפלס 700 מ"ב ( 3107.94 מטר)היה הגובה ה - 13(בצפון הארץ)הגבוה ביותר .ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 9.41 מטר ) מעל לממוצע הרב שנתי.ממוצע גובה מפלס 850 מ"ב ( 1501.55 מטר)היה הגובה ה – 12 (בצפון הארץ)ה גבוה. ממוצע הגובה היה גבוה ב – ( 6.99 מטר ) מעל לממוצע הרב שנתי.ממוצע הלחץ הברומטרי בגובה פני הים ( 1013.68 מ"ב)היה הלחץ הברומטרי ה - 19 (בצפון הארץ)הגבוה ביותר. ממוצע הלחץ הברומטרי היה גבוה ב – ( 0.45 מ"ב ) מעל לממוצע הרב שנתי.ממוצע עובי השכבה בין מפלס 1000 מ"ב למפלס 500 מ"ב ( 5641.27 מטר)היה העובי ה - 27 (בצפון הארץ) הגבוה ביותר. ממוצע העובי שכבה היה גבוה ב – ( 6.76 מטר ) מעל לממוצע הרב שנתי.( מחושב ע"י גובה 500 מ"ב מינוס גובה 1000 מ"ב ).
 

elsanto

Member
תודה על ההשקעה
עם חום כזה בגובה למערכות יהיה קשה להיכנס .
 
למעלה