סיכום המערכת באשקלון צפון אכזבה. 14 מתחילת המערכת

למעלה