סיורים של ביס"ש עופרה

סיורים של ביס"ש עופרה

ל- barMag ששלח לי את הקובץ. חלק מהסיורים בתחומי הקו הירוק, אך יש גם כמה מסלולים מעניינים ובפרט הפסגה המערבית של בעל חצור, לשם לא פשוט להגיע באופן עצמאי.
 
למעלה