סיום חופשת לידה

מצב
הנושא נעול.
סיום חופשת לידה

סיום חופשת לידה
שאלה לי... 1.האם במצב של הארכת חופשת חופשת לידה חייב המעביד לאפשר לי ניצול ימי חופשה שצברתי? 2. האם ניצול אותם ימי חופשה נכללים בחישוב 45 הימים שמעביד חייב להחזיר אותי לעבודה? כלומר אם לקחתי 30 ימי חופשה הוא יהיה חייב להחזיר אותי רק ל- 15 3. האם חודש התרעה מראש לפני פיטורין יכול להכלל ב- 45 ימים? או בימי חופשה? תודה!!!!
 

שיר ורד

New member
אי אפשר להאריך את חופשת הלידה

סיום חופשת לידה
שאלה לי... 1.האם במצב של הארכת חופשת חופשת לידה חייב המעביד לאפשר לי ניצול ימי חופשה שצברתי? 2. האם ניצול אותם ימי חופשה נכללים בחישוב 45 הימים שמעביד חייב להחזיר אותי לעבודה? כלומר אם לקחתי 30 ימי חופשה הוא יהיה חייב להחזיר אותי רק ל- 15 3. האם חודש התרעה מראש לפני פיטורין יכול להכלל ב- 45 ימים? או בימי חופשה? תודה!!!!
אי אפשר להאריך את חופשת הלידה
1. אפשר לצאת לחל"ת באם מתקיימים התנאים המוגדרים בחוק, או בהסכמת המעביד. 2. ביציאה לחל"ת אי אפשר לנצל ימי חופשה צבורים. 3. אם היולדת חוזרת לעבודה , המעביד רשאי אך איננו חייב להוציא אותה לחופשה על חשבון חופשתה הצבורה. החוק לא אוסר עליו להוציאה לחופשה במהלך 45 הימים שלאחר חזרתה לעבודה. 4. חודש ההודעה מראש לא יחפוף את תקופת ה-45 יום , רק אם חזרת לעבודה מיד בתום החל"ד. אם יצאת לחל"ת , אין איסור חפיפה כזה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה