סיום התמחות - שולחים אישוא פורמאלי?

לכטר

New member
סיום התמחות - שולחים אישוא פורמאלי?

שלום, כאשר מסיימים תקופת התמחות והמאמן שולח דו"ח תקופתי ללשכה, האם המתמחה מקבל אישור על סיום התמחות?
 

לכטר

New member
רק עכשיו מסיים התמחות. עוד מוקדם להרשם לבחינה

כשאני שולח דו"ח התמחות אחרון עכשיו, בדצמבר. הלשכה אמורה לשלוח לי מכתב פורמאלי על סיום ההתמחות?
 
כשאתה מסיים את ההתמחות, אתה בדר"כ גם נרשם

לבחינה. ואז אתה מקבל את המכתב. אם תשלח עכשיו את הדוח - לא נראה לי שתקבל אישור. אבל תשלח את זה בדואר רשום, וככה תהיה בטוח שזה התקבל.
 
למעלה