סופרווינר פה?

לפני המחזור:

1. הווינר היחיד – 9 נק' , (30 פגיעות) 2. סופרווינר – 7 נק' , (32 פגיעות) 3. השולח – 5 נק' , (32 פגיעות) 4. כפר סבאי – 4 נק' , (27 פגיעות) 5. דינין – 1 נק' , (27 פגיעות) 6. מהמר ותיק – 1 נק' , (24 פגיעות)
 
למעלה