סופי סלקום ופלפון מקבלים הכשר

סופי סלקום ופלפון מקבלים הכשר

כנראה מיום שני הקרוב 16/05/05 כבר יהיה אצל כל המשווקים למגזר החרדי של סלקום ופלפון מכשירים כשרים מוחתמים בחותמת הועדה , ואז תשוב לה התחרות הבריאה בין חברות הסלולר על כיסו של הצרכן החרדי, מדובר על מכשירים ללא סים ולכן לא יהיה לשום גורם סיכוי לפרוץ מכשירים אלו,ההסכמים חתומים ע"י עו"ד יעקב וינרוט,ויוחתמו ע"י רבני הועדה בהתכנסות שנקבעה ליום א ,כולנו צפיה שזהו סוף פסוק בפרשיית הסלולרי הכשר תשס,ה בית_וגני - בחדרי חרדים- הייד פארק
 
מכתב תמיכה בר` א. יצחק מר` ניסים ו.

ור` י.שפירא והר` בעדני והר` עובדיה שהר` א.י. מציית לגדולי התורה, ויר"ש. ור` א.י. כ` שעשה זאת ע"ד רבני הועדה להקדים רפואה למכה, שהתקשורת החילונית התכוננה לעשות זאת, והיה עדיף שזה יגיע מבפנים למניעת חילול השם.
 
אין לי זמן להקריא לך

את כל הארבע כנפות של שלשה שבועות האחרונים. בכל אופן כשהוא מראה דרך איך לפרוץ מכשיר שאושר על ידי הרבנים ושהרבנים הורו לעבור למירס כשר הרי זה פגיעה בגדולי ישראל.
 
בדיוק להיפך

הוא מוכיח כי המשקיעים וחברת מירס הונו את גדולי ישראל ואת חברי הועדה. מה זה קשור לפגיעה בגדולי ישראל? הוא מגן על כבודם. אם תוכיח שהוא לא צודק, יש לך טענה ענינית עליו, אבל אם הוא צודק, הוא הציל את כבודם של גדולי ישראל.
 
תזמין תור

אצל הרב קרליץ ותשאל אותו אם בכלל חתם. ואם כן למה הוא חתם. (את התשובה נא לכתוב אחרי זה בפורום)
 
זו הוצאת ש"ר! ,כל מי שבאמת מכירו...

באמת ואין לו נגיעות, יודע שהרב א.י. אינו נוקף אצבע לפני שמתייעץ עם רבו הר` יידל שפירא,הידוע בקשריו עם ר` נ. קרליץ. נ.ב. אינני חסיד של ר` א.י. אך מכאן ועד להשמצות,נסחפתם!,גם כשעזב את ערכים זה היה ע"פ ר` י.ש.
 
רואים היום בפשקוילים

שזרקו ברחוב שזה סתם תירוצים, ובגלל שהוא מתחרט על מה שכתב הוא בותב כך : ציטוט: העובדות שהתגלו ופורסמו על ידינו לאחר תאום עם וועדת הרבנים. איזה שטיות! לא היה שום תיאום. תבררו את זה !
 

64 פולי

New member
הבהרה..

הרבנים לא חתמו על תמיכה בצעדיו בנושא מירס. אלא על שהם מעידים שהרב אמנון יצחק, הינו ירא שמיים ומזכה הרבים...
 
במלים אחרות

הם אומרים שמעשיו לא היו מפני סיבות ממוניות כאלה או אחרות, ולא מכוונות זדון כלשהם, אלא לשם שמים. זה לא אומר שהוא צודק, אבל זה אומר שהוא לא שקרן.
 
למעלה