סוחר סמים שוחרר לאחר שהתברר כי שוטרים הוליכו שולל את בית

סוחר סמים שוחרר לאחר שהתברר כי שוטרים הוליכו שולל את בית

המשפט על מקום לקיחת טביעות האצבע.
משטרה מטומטמת פרקליטות מושחתת
והצלחה לעבריינים ההורסים את המדינה
 
למעלה