סוד הדלקת נרות שבת

עליזה 63

New member
סוד הדלקת נרות שבת

סוד הדלקת נרות שבת אישה יקרה, זכרי !!! גם אם אינך שומרת שבת כהלכתה. אין בכך מניעה מהדלקת נרות שבת, שהיא מצווה חשובה בזכות עצמה שתעמוד לזכותך ולזכות משפחתך. מדורי דורות מקובל ששעת הדלקת נרות שבת היא שעה מיוחדת, עת רצון. זוהי שעתה המיוחדת של האישה. לאחר הברכה והדלקת הנרות היא מתפללת לבורא מקירות לבה ומבקשת שימלא את משאלות לבה בעניינים רוחניים ובעניינים גשמיים כאחת נשים רבות חשות בבירור בגדלותו של רגע זה. הן חשות בקרבתו של הבורא המאזין ומקשיב לקול לחשן, שומע לתפילתן וממלא את בקשתן. ברכה רבה טמונה בשבת קודש. יום זה הוא יום שהוקדש לענייני רוח. בעצם המנוחה ביום זה אנו מעידים שבלבנו מושרשת האמונה כי ה' הוא בורא העולם ומנהיגו. באותו רגע נשגב ששבת המלכה יורדת לעולמנו, פורשת את כנפיה על היקום ומעניקה לו מאוצרותיה הרוחניים, עומדת האישה ליד הנרות המרצדים ומתפללת לה' בכל לבה. ברגעים אלו היא שואבת מלוא חופניים ממעיינות הקדושה והברכה. השבת נחשבת מבחינה רוחנית כבת זוג של עם ישראל. ביום זה זוכה היהודי להתעלות ולקרבת ה'. השבת מקרינה מאורה על הבית היהודי ומעשירה אותו באוצרות של ערכים חינוכיים רבים. זמן כניסת השבת הוא גם שעתה של הרעיה, בת הזוג במשפחה היהודית. באותה שעה מתייחדת היא עם ה', מקדש השבת, מעתירה לפניו על בני ביתה, שיגדלו כולם לאנשים רמי מעלה. במשך כל ימות השבוע האדם רץ, דוהר וכמעט שאינו עוצר. קצב החיים המהיר אינו מותיר רגעי פנאי להתבוננות. אולם עם בואה של השבת - באה מנוחה. השבת היא תחנה של עצירה ושל התרעננות המאפשרת לאדם להתבונן בנפשו פנימה, לחוש בסגולותיו ו'למלא את המצברים' בענייני רוח וקדושה. כאמור, בעת כניסתה של שבת המלכה לעולמנו, מסוגלת כל אישה לחוש בקדושה זו, ובלבה מתרונן שיר של אמונה, שיר של תודה לבורא, שכה היטיב עמנו והעניק לנו את השבת. האור הבוקע מנרות השבת הוא אור חמדת ימים, אור שיש בו מהות ותוכן, אור רוחני. זמן רב אחרי שכבר כבו הנרות, עדיין אפשר לחוש בזוהר הרוחני שלהם.כי את עצם האור - לא ניתן לכבות. חוסנה של המשפחה היהודית, שצלחה לאורך אלפי שנים נהרות דם ודמע, נבע מאווירתה של השבת. בימות החול נשא היהודי את משא החיים הכבד ולעתים קרובות נאבק מול כוחות חזקים ממנו, שכמעט הכריעוהו. אך בשבת הוא חש כבן מלך, כאדם שאוצרות תבל מצויים בהישג ידו. ההרמוניה המשפחתית והנחת מהילדים נסכו תקווה בלבו, והוא יצא מהשבת מחוזק ומעודד. הוא אגר כוחות חדשים כדי לעבור את ימות השבוע הקשים, מתוך ציפייה מחודשת לשבת הבאה הממשמשת ובאה. מרוץ החיים העכשווי אינו מותיר זמן לחיים נינוחים ושלווים. אותה "עצירה" סביב שולחן השבת מסוגלת לתרום רבות לסיפוק רוחני, לקשר הדוק בין ההורים לילדים, למבט חיובי יותר על העולם ולתקווה טובה יותר לעתיד. סביב אותו שולחן שבת ישבו דורות של יהודים בכל ארצות פזוריהם. ממנו הם שאבו עוז ותעצומות להמשך דרכם. אין כל סיבה ששולחן זה לא ישמש גם לנו כיהלום שבכתר, כנקודת זמן שתהיה מרכז חייו של הבית, נקודה שתהיה הלב של המשפחה היהודית. גם אם אינך שומרת שבת כהלכתה. אין בכך מניעה מהדלקת נרות שבת, שהיא מצווה חשובה בזכות עצמה שתעמוד לזכותך ולזכות משפחתך.
 

עליזה 63

New member
פרשת תולדות מתייחסת לאהבה וזוגיות

פרשת תולדות מתייחסת לאהבה וזוגיות להלן ציטוט מאתר כיפה פרשת השבוע, פרשת תולדות, ניצבת ומפרידה בין שתי פרשות המציגות סוגים שונים של זוגיות הנבדלים זה מזה באופן מהותי. פרשת "ויצא" מפגישה אותנו עם הזוגיות של יעקב ורחל, זוגיות שעל פניה נראית אידילית ויש שיאמרו כי היא מייצגת את פסגת השאיפות של כל אחד ואחת מאתנו. כבר במפגש הראשון של יעקב ורחל ניצת זיק האהבה. כה עזה האהבה עד שיעקב מצליח לגול בעצמו את האבן מעל פי הבאר, וזאת למרות שבד"כ נדרשו לשם כך מספר גברים. במפגש זה גם הייתה התרגשות רבה כפי שמעיד הפסוק:"וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבך". לא זו בלבד, אלא שיעקב שכל כך מאוהב ברחל מוכן אף להקריב שבע שנים מחייו על מנת לזכות בה. אלא שלמרות ההתחלה הכל כך מבטיחה, הקשר בין יעקב ורחל נתקל בקשיים. רחל ויעקב נאלצים להתמודד עם קללת העקרות. כשרחל פונה בתסכולה אל יעקב בבקשת בנים, הוא עונה לה בכעס ובחרון אף: "התחת אלוקים אני?", וחז"ל אכן בקרו את יעקב על תשובתו זו שאינה פותרת את המועקה. מאידך ישנה הזוגיות של יצחק ורבקה. הפגישה הראשונה בין השניים מופיעה בפרשה הקודמת, פרשת "חיי שרה", ובפגישה זו ניתן לחוש את יראת הכבוד שחשה רבקה כלפי יצחק. רבקה שבאה מבית בתואל, בית של רשעים, רואה את יצחק שכמעט נעקד לה', והיא מבינה את עוצמתו וגדולתו. היא כ"כ מתרשמת ונמלאת יראת כבוד עד שהיא נופלת מעל הגמל. אולם יראת הכבוד וההערכה הללו אין פירושם אהבה. האהבה בין השניים הגיעה רק לאחר הנישואים כפי שנאמר בפסוק: "ויביאה יצחק האהלה שרה אמו, ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה". הרש"ר הירש הסביר את סדר הפעולות בפסוק (היכרות, נישואין ואהבה) במילים: "החתונה איננה שיא הפריחה, אלא שורש לאהבה". כלומר לדברי הרש"ר הירש החתונה היא רק נקודת פתיחה לזוגיות, כשמכאן ואילך מוטלת על הזוג חובה לבנות ולטפח חיים משותפים שיפתחו אהבה. הסבר זה מראה כי ניתן לבנות ולפתח אהבה בין בני זוג, אולם השאלה היא כיצד עושים זאת? כיצד בונים אהבה? מה המסקנה שאני הגעתי אליה באופן אישי מקריאה עיונית רחבה? שהאהבה בונים ולאהבה מקריבים , זוגיות היא עבודה קשה ושכרה רב וגדול צריך להתמודד לתת צ'אנס , אבל לבנות אותה , כי זוגיות בונים, שום דבר אינו מובן מאליו. שתהיה לכם שבת ברוכה
 
למעלה