"סדרת" המאנים עם שילוט גורבה 75-8XX-69

מצב
הנושא נעול.
"סדרת" המאנים עם שילוט גורבה 75-8XX-69


"סדרת" המאנים עם שילוט גורבה 75-8XX-69

זה כשנתיים אני עוקב מקרוב אחרי הסדרה הזו (איני יודע אם היא מוגדרת כסדרה),כאשר רובה נמצא בירושלים. המכונות הנכללות בסדרה הן 75-822-69 עד 75-847-69, 75-849-69, 75-850-69 ו75-867-69. 75-821-69 היא מפרקית 4 דלתות,ואילו 75-848-69, 75-851-69 והלאה (עד הסקניות מהרכבת הארגז) הן מאנים מאותו דגם של ה"סדרה" אחריה עקבתי,אך עם חלונות כהים ושילוט רגיל. יש לציין, שמ75-838-69 והלאה, יש גם חלונות כהים.
טוב,כנראה הלאיתי אתכם ביותר מדי פרטים קטנים ומספרי רישוי...
השבוע יצאתי לסדרת צילומים אחרונה לתפיסת אוטובוסים מסדרה זו שעוד לא צילמתי,כאשר סגרתי את הרשימה היום עם 75-840-69.
בקיצור,אני מקווה שתהנו מהשרשור
 
75-822-69 65888 אגד. סניף הר נוף-ירושלים.

"סדרת" המאנים עם שילוט גורבה 75-8XX-69

זה כשנתיים אני עוקב מקרוב אחרי הסדרה הזו (איני יודע אם היא מוגדרת כסדרה),כאשר רובה נמצא בירושלים. המכונות הנכללות בסדרה הן 75-822-69 עד 75-847-69, 75-849-69, 75-850-69 ו75-867-69. 75-821-69 היא מפרקית 4 דלתות,ואילו 75-848-69, 75-851-69 והלאה (עד הסקניות מהרכבת הארגז) הן מאנים מאותו דגם של ה"סדרה" אחריה עקבתי,אך עם חלונות כהים ושילוט רגיל. יש לציין, שמ75-838-69 והלאה, יש גם חלונות כהים.
טוב,כנראה הלאיתי אתכם ביותר מדי פרטים קטנים ומספרי רישוי...
השבוע יצאתי לסדרת צילומים אחרונה לתפיסת אוטובוסים מסדרה זו שעוד לא צילמתי,כאשר סגרתי את הרשימה היום עם 75-840-69.
בקיצור,אני מקווה שתהנו מהשרשור
75-822-69 65888 אגד. סניף הר נוף-ירושלים.
הראשונה בסדרה 
75-823-69 65896 אגד

"סדרת" המאנים עם שילוט גורבה 75-8XX-69

זה כשנתיים אני עוקב מקרוב אחרי הסדרה הזו (איני יודע אם היא מוגדרת כסדרה),כאשר רובה נמצא בירושלים. המכונות הנכללות בסדרה הן 75-822-69 עד 75-847-69, 75-849-69, 75-850-69 ו75-867-69. 75-821-69 היא מפרקית 4 דלתות,ואילו 75-848-69, 75-851-69 והלאה (עד הסקניות מהרכבת הארגז) הן מאנים מאותו דגם של ה"סדרה" אחריה עקבתי,אך עם חלונות כהים ושילוט רגיל. יש לציין, שמ75-838-69 והלאה, יש גם חלונות כהים.
טוב,כנראה הלאיתי אתכם ביותר מדי פרטים קטנים ומספרי רישוי...
השבוע יצאתי לסדרת צילומים אחרונה לתפיסת אוטובוסים מסדרה זו שעוד לא צילמתי,כאשר סגרתי את הרשימה היום עם 75-840-69.
בקיצור,אני מקווה שתהנו מהשרשור
75-823-69 65896 אגד
סניף הר נוף 
ל 75-838-69 יש שילוט דיסקיות רגיל של Annax.

"סדרת" המאנים עם שילוט גורבה 75-8XX-69

זה כשנתיים אני עוקב מקרוב אחרי הסדרה הזו (איני יודע אם היא מוגדרת כסדרה),כאשר רובה נמצא בירושלים. המכונות הנכללות בסדרה הן 75-822-69 עד 75-847-69, 75-849-69, 75-850-69 ו75-867-69. 75-821-69 היא מפרקית 4 דלתות,ואילו 75-848-69, 75-851-69 והלאה (עד הסקניות מהרכבת הארגז) הן מאנים מאותו דגם של ה"סדרה" אחריה עקבתי,אך עם חלונות כהים ושילוט רגיל. יש לציין, שמ75-838-69 והלאה, יש גם חלונות כהים.
טוב,כנראה הלאיתי אתכם ביותר מדי פרטים קטנים ומספרי רישוי...
השבוע יצאתי לסדרת צילומים אחרונה לתפיסת אוטובוסים מסדרה זו שעוד לא צילמתי,כאשר סגרתי את הרשימה היום עם 75-840-69.
בקיצור,אני מקווה שתהנו מהשרשור
ל 75-838-69 יש שילוט דיסקיות רגיל של Annax.
 
75-824-69 65904

"סדרת" המאנים עם שילוט גורבה 75-8XX-69

זה כשנתיים אני עוקב מקרוב אחרי הסדרה הזו (איני יודע אם היא מוגדרת כסדרה),כאשר רובה נמצא בירושלים. המכונות הנכללות בסדרה הן 75-822-69 עד 75-847-69, 75-849-69, 75-850-69 ו75-867-69. 75-821-69 היא מפרקית 4 דלתות,ואילו 75-848-69, 75-851-69 והלאה (עד הסקניות מהרכבת הארגז) הן מאנים מאותו דגם של ה"סדרה" אחריה עקבתי,אך עם חלונות כהים ושילוט רגיל. יש לציין, שמ75-838-69 והלאה, יש גם חלונות כהים.
טוב,כנראה הלאיתי אתכם ביותר מדי פרטים קטנים ומספרי רישוי...
השבוע יצאתי לסדרת צילומים אחרונה לתפיסת אוטובוסים מסדרה זו שעוד לא צילמתי,כאשר סגרתי את הרשימה היום עם 75-840-69.
בקיצור,אני מקווה שתהנו מהשרשור
75-824-69 65904 
75-825-69 65912 אגד

"סדרת" המאנים עם שילוט גורבה 75-8XX-69

זה כשנתיים אני עוקב מקרוב אחרי הסדרה הזו (איני יודע אם היא מוגדרת כסדרה),כאשר רובה נמצא בירושלים. המכונות הנכללות בסדרה הן 75-822-69 עד 75-847-69, 75-849-69, 75-850-69 ו75-867-69. 75-821-69 היא מפרקית 4 דלתות,ואילו 75-848-69, 75-851-69 והלאה (עד הסקניות מהרכבת הארגז) הן מאנים מאותו דגם של ה"סדרה" אחריה עקבתי,אך עם חלונות כהים ושילוט רגיל. יש לציין, שמ75-838-69 והלאה, יש גם חלונות כהים.
טוב,כנראה הלאיתי אתכם ביותר מדי פרטים קטנים ומספרי רישוי...
השבוע יצאתי לסדרת צילומים אחרונה לתפיסת אוטובוסים מסדרה זו שעוד לא צילמתי,כאשר סגרתי את הרשימה היום עם 75-840-69.
בקיצור,אני מקווה שתהנו מהשרשור
75-825-69 65912 אגד
צולם בפרדס חנה ב31/03/2015. האם יש סניף פרדס חנה? 
75-826-69 65920 אגד

"סדרת" המאנים עם שילוט גורבה 75-8XX-69

זה כשנתיים אני עוקב מקרוב אחרי הסדרה הזו (איני יודע אם היא מוגדרת כסדרה),כאשר רובה נמצא בירושלים. המכונות הנכללות בסדרה הן 75-822-69 עד 75-847-69, 75-849-69, 75-850-69 ו75-867-69. 75-821-69 היא מפרקית 4 דלתות,ואילו 75-848-69, 75-851-69 והלאה (עד הסקניות מהרכבת הארגז) הן מאנים מאותו דגם של ה"סדרה" אחריה עקבתי,אך עם חלונות כהים ושילוט רגיל. יש לציין, שמ75-838-69 והלאה, יש גם חלונות כהים.
טוב,כנראה הלאיתי אתכם ביותר מדי פרטים קטנים ומספרי רישוי...
השבוע יצאתי לסדרת צילומים אחרונה לתפיסת אוטובוסים מסדרה זו שעוד לא צילמתי,כאשר סגרתי את הרשימה היום עם 75-840-69.
בקיצור,אני מקווה שתהנו מהשרשור
75-826-69 65920 אגד
סניף חולון.
כל התמונות צולמו ב27/04/2015. 
75-827-69 65938 אגד

"סדרת" המאנים עם שילוט גורבה 75-8XX-69

זה כשנתיים אני עוקב מקרוב אחרי הסדרה הזו (איני יודע אם היא מוגדרת כסדרה),כאשר רובה נמצא בירושלים. המכונות הנכללות בסדרה הן 75-822-69 עד 75-847-69, 75-849-69, 75-850-69 ו75-867-69. 75-821-69 היא מפרקית 4 דלתות,ואילו 75-848-69, 75-851-69 והלאה (עד הסקניות מהרכבת הארגז) הן מאנים מאותו דגם של ה"סדרה" אחריה עקבתי,אך עם חלונות כהים ושילוט רגיל. יש לציין, שמ75-838-69 והלאה, יש גם חלונות כהים.
טוב,כנראה הלאיתי אתכם ביותר מדי פרטים קטנים ומספרי רישוי...
השבוע יצאתי לסדרת צילומים אחרונה לתפיסת אוטובוסים מסדרה זו שעוד לא צילמתי,כאשר סגרתי את הרשימה היום עם 75-840-69.
בקיצור,אני מקווה שתהנו מהשרשור
75-827-69 65938 אגד
סניף רחובות

 
75-828-69 65946 אגד

"סדרת" המאנים עם שילוט גורבה 75-8XX-69

זה כשנתיים אני עוקב מקרוב אחרי הסדרה הזו (איני יודע אם היא מוגדרת כסדרה),כאשר רובה נמצא בירושלים. המכונות הנכללות בסדרה הן 75-822-69 עד 75-847-69, 75-849-69, 75-850-69 ו75-867-69. 75-821-69 היא מפרקית 4 דלתות,ואילו 75-848-69, 75-851-69 והלאה (עד הסקניות מהרכבת הארגז) הן מאנים מאותו דגם של ה"סדרה" אחריה עקבתי,אך עם חלונות כהים ושילוט רגיל. יש לציין, שמ75-838-69 והלאה, יש גם חלונות כהים.
טוב,כנראה הלאיתי אתכם ביותר מדי פרטים קטנים ומספרי רישוי...
השבוע יצאתי לסדרת צילומים אחרונה לתפיסת אוטובוסים מסדרה זו שעוד לא צילמתי,כאשר סגרתי את הרשימה היום עם 75-840-69.
בקיצור,אני מקווה שתהנו מהשרשור
75-828-69 65946 אגד
סניף הר נוף

 
75-829-69 65953 אגד

"סדרת" המאנים עם שילוט גורבה 75-8XX-69

זה כשנתיים אני עוקב מקרוב אחרי הסדרה הזו (איני יודע אם היא מוגדרת כסדרה),כאשר רובה נמצא בירושלים. המכונות הנכללות בסדרה הן 75-822-69 עד 75-847-69, 75-849-69, 75-850-69 ו75-867-69. 75-821-69 היא מפרקית 4 דלתות,ואילו 75-848-69, 75-851-69 והלאה (עד הסקניות מהרכבת הארגז) הן מאנים מאותו דגם של ה"סדרה" אחריה עקבתי,אך עם חלונות כהים ושילוט רגיל. יש לציין, שמ75-838-69 והלאה, יש גם חלונות כהים.
טוב,כנראה הלאיתי אתכם ביותר מדי פרטים קטנים ומספרי רישוי...
השבוע יצאתי לסדרת צילומים אחרונה לתפיסת אוטובוסים מסדרה זו שעוד לא צילמתי,כאשר סגרתי את הרשימה היום עם 75-840-69.
בקיצור,אני מקווה שתהנו מהשרשור
75-829-69 65953 אגד
סניף רחובות.
כל התמונות צולמו ב27/04/2015 בתחנה המרכזית ברחובות כאשר היא ביצעה קו 26 למזכרת בתיה. 
75-830-69 66548 אגד

"סדרת" המאנים עם שילוט גורבה 75-8XX-69

זה כשנתיים אני עוקב מקרוב אחרי הסדרה הזו (איני יודע אם היא מוגדרת כסדרה),כאשר רובה נמצא בירושלים. המכונות הנכללות בסדרה הן 75-822-69 עד 75-847-69, 75-849-69, 75-850-69 ו75-867-69. 75-821-69 היא מפרקית 4 דלתות,ואילו 75-848-69, 75-851-69 והלאה (עד הסקניות מהרכבת הארגז) הן מאנים מאותו דגם של ה"סדרה" אחריה עקבתי,אך עם חלונות כהים ושילוט רגיל. יש לציין, שמ75-838-69 והלאה, יש גם חלונות כהים.
טוב,כנראה הלאיתי אתכם ביותר מדי פרטים קטנים ומספרי רישוי...
השבוע יצאתי לסדרת צילומים אחרונה לתפיסת אוטובוסים מסדרה זו שעוד לא צילמתי,כאשר סגרתי את הרשימה היום עם 75-840-69.
בקיצור,אני מקווה שתהנו מהשרשור
75-830-69 66548 אגד
סניף הר נוף.
בשבוע האחרון נוספה מדבקה "830" בקדמת המכונה ובאחוריה,ועדיין לא הספקתי לצלם.

 
75-831-69 66555 אגד

"סדרת" המאנים עם שילוט גורבה 75-8XX-69

זה כשנתיים אני עוקב מקרוב אחרי הסדרה הזו (איני יודע אם היא מוגדרת כסדרה),כאשר רובה נמצא בירושלים. המכונות הנכללות בסדרה הן 75-822-69 עד 75-847-69, 75-849-69, 75-850-69 ו75-867-69. 75-821-69 היא מפרקית 4 דלתות,ואילו 75-848-69, 75-851-69 והלאה (עד הסקניות מהרכבת הארגז) הן מאנים מאותו דגם של ה"סדרה" אחריה עקבתי,אך עם חלונות כהים ושילוט רגיל. יש לציין, שמ75-838-69 והלאה, יש גם חלונות כהים.
טוב,כנראה הלאיתי אתכם ביותר מדי פרטים קטנים ומספרי רישוי...
השבוע יצאתי לסדרת צילומים אחרונה לתפיסת אוטובוסים מסדרה זו שעוד לא צילמתי,כאשר סגרתי את הרשימה היום עם 75-840-69.
בקיצור,אני מקווה שתהנו מהשרשור
75-831-69 66555 אגד
סניף תלפיות 
75-832-69 66571 אגד

"סדרת" המאנים עם שילוט גורבה 75-8XX-69

זה כשנתיים אני עוקב מקרוב אחרי הסדרה הזו (איני יודע אם היא מוגדרת כסדרה),כאשר רובה נמצא בירושלים. המכונות הנכללות בסדרה הן 75-822-69 עד 75-847-69, 75-849-69, 75-850-69 ו75-867-69. 75-821-69 היא מפרקית 4 דלתות,ואילו 75-848-69, 75-851-69 והלאה (עד הסקניות מהרכבת הארגז) הן מאנים מאותו דגם של ה"סדרה" אחריה עקבתי,אך עם חלונות כהים ושילוט רגיל. יש לציין, שמ75-838-69 והלאה, יש גם חלונות כהים.
טוב,כנראה הלאיתי אתכם ביותר מדי פרטים קטנים ומספרי רישוי...
השבוע יצאתי לסדרת צילומים אחרונה לתפיסת אוטובוסים מסדרה זו שעוד לא צילמתי,כאשר סגרתי את הרשימה היום עם 75-840-69.
בקיצור,אני מקווה שתהנו מהשרשור
75-832-69 66571 אגד
סניף תלפיות
כל התמונות צולמו ב31/03/2014 בתחנת הרכבת הקלה יפה נוף,כאשר ביצעה קו 5 להר חומה. 
75-833-69 66589 אגד

"סדרת" המאנים עם שילוט גורבה 75-8XX-69

זה כשנתיים אני עוקב מקרוב אחרי הסדרה הזו (איני יודע אם היא מוגדרת כסדרה),כאשר רובה נמצא בירושלים. המכונות הנכללות בסדרה הן 75-822-69 עד 75-847-69, 75-849-69, 75-850-69 ו75-867-69. 75-821-69 היא מפרקית 4 דלתות,ואילו 75-848-69, 75-851-69 והלאה (עד הסקניות מהרכבת הארגז) הן מאנים מאותו דגם של ה"סדרה" אחריה עקבתי,אך עם חלונות כהים ושילוט רגיל. יש לציין, שמ75-838-69 והלאה, יש גם חלונות כהים.
טוב,כנראה הלאיתי אתכם ביותר מדי פרטים קטנים ומספרי רישוי...
השבוע יצאתי לסדרת צילומים אחרונה לתפיסת אוטובוסים מסדרה זו שעוד לא צילמתי,כאשר סגרתי את הרשימה היום עם 75-840-69.
בקיצור,אני מקווה שתהנו מהשרשור
75-833-69 66589 אגד
סניף תלפיות

 
75-834-69 66597 אגד

"סדרת" המאנים עם שילוט גורבה 75-8XX-69

זה כשנתיים אני עוקב מקרוב אחרי הסדרה הזו (איני יודע אם היא מוגדרת כסדרה),כאשר רובה נמצא בירושלים. המכונות הנכללות בסדרה הן 75-822-69 עד 75-847-69, 75-849-69, 75-850-69 ו75-867-69. 75-821-69 היא מפרקית 4 דלתות,ואילו 75-848-69, 75-851-69 והלאה (עד הסקניות מהרכבת הארגז) הן מאנים מאותו דגם של ה"סדרה" אחריה עקבתי,אך עם חלונות כהים ושילוט רגיל. יש לציין, שמ75-838-69 והלאה, יש גם חלונות כהים.
טוב,כנראה הלאיתי אתכם ביותר מדי פרטים קטנים ומספרי רישוי...
השבוע יצאתי לסדרת צילומים אחרונה לתפיסת אוטובוסים מסדרה זו שעוד לא צילמתי,כאשר סגרתי את הרשימה היום עם 75-840-69.
בקיצור,אני מקווה שתהנו מהשרשור
75-834-69 66597 אגד
סניף הר נוף 
75-835-69 66605 אגד

"סדרת" המאנים עם שילוט גורבה 75-8XX-69

זה כשנתיים אני עוקב מקרוב אחרי הסדרה הזו (איני יודע אם היא מוגדרת כסדרה),כאשר רובה נמצא בירושלים. המכונות הנכללות בסדרה הן 75-822-69 עד 75-847-69, 75-849-69, 75-850-69 ו75-867-69. 75-821-69 היא מפרקית 4 דלתות,ואילו 75-848-69, 75-851-69 והלאה (עד הסקניות מהרכבת הארגז) הן מאנים מאותו דגם של ה"סדרה" אחריה עקבתי,אך עם חלונות כהים ושילוט רגיל. יש לציין, שמ75-838-69 והלאה, יש גם חלונות כהים.
טוב,כנראה הלאיתי אתכם ביותר מדי פרטים קטנים ומספרי רישוי...
השבוע יצאתי לסדרת צילומים אחרונה לתפיסת אוטובוסים מסדרה זו שעוד לא צילמתי,כאשר סגרתי את הרשימה היום עם 75-840-69.
בקיצור,אני מקווה שתהנו מהשרשור
75-835-69 66605 אגד
סניף הר נוף 
מצב
הנושא נעול.
למעלה