סדרי קבלת עובדים בחברת אל-על

מצב
הנושא נעול.

Brendan of DNA

New member
סדרי קבלת עובדים בחברת אל-על

סדרי קבלת עובדים בחברת אל-על
פרוטוקול מס' 34 מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה. יום שלישי, ז' באב התשס"ג (5 באוגוסט 2003), שעה: 09:30 סדר היום: אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ – סדרי קבלת עובדים – עמ' 501 בדוחות מבקר המדינה על השלטון המקומי, איגודים ומוסדות להשכלה גבוהה – 2003. –
 

Brendan of DNA

New member
ניהול יומן נסיעות ברכב

סדרי קבלת עובדים בחברת אל-על
פרוטוקול מס' 34 מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה. יום שלישי, ז' באב התשס"ג (5 באוגוסט 2003), שעה: 09:30 סדר היום: אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ – סדרי קבלת עובדים – עמ' 501 בדוחות מבקר המדינה על השלטון המקומי, איגודים ומוסדות להשכלה גבוהה – 2003. –
ניהול יומן נסיעות ברכב
פרוטוקול מס' 59 מישיבת ועדת הכלכלה. יום רביעי, א' באב התשס"ג (30 ביולי 2003), שעה 12:30 סדר היום: א. תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), התשס"ג-2003 (תיקון), התשס"ג-2003, בדבר ניהול יומן נסיעות ברכב. ב. תקנות התעבורה (תיקון מס' ...), התשס"ג-2003
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה