סגנים וחברי מועצה בעיריית כפר סבא|פ

סגנים וחברי מועצה בעיריית כפר סבא|פ

אתם חושבים שהציבור הכפר סבאי מטומטם? אתם ממשיכים לעבוד על הציבור בעיניים!!!!!!מה עשיתם במשך חמש שנים? את החינוך דירדרתם, את הספורט הורדתם לשפל על איכות הסביבה יש מילה אחת לומר: פוי, את איזור התעשייה דלדלתם מחברות שנתנו פרנסה לתושבים רבים. נלחמתם התכתשתם כל הקדנציה אז מה יש לכם לחדש לנו? כלום. תפסיקו לעבוד עלינו אנחנו רוצים ראש עיר ומועצת עיר אחרת!!!!!!!!
 
למעלה