סגירת האולפנים

סגירת האולפנים

משרד החינוך מקצץ 50% מתקציב האגף לחינוך מבוגרים. כתוצאה מכך ייסגרו האולפנים, בהם העולים החדשים לומדים עברית. אם אתם אזרחים, שאכפת להם מעלייה וקליטה, הכנסו לעצומה וחתמו נגד סגירת האולפנים.
 
למעלה