סגולות לחג מתן תורה מהרב מוצפי

סגולות לחג מתן תורה מהרב מוצפי

א.לחדש חדוש תורה .ב.לבשל ביצה קשה ולכתוב את הפס תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב ואת אותיות א.ב.ולאכל הביצה בחג שבועות
 
למעלה