סגולה להינצל מלשון הרע

שלום לכולם ידוע שהחפץ חיים(רב גדול שנפטר קצת לפני השואה)כתב ספר שנקרא שמירת הלשון שמדבר על הלכות לשון הרע(הרמב"ם דיבר על הלכות לשון הרע בקצרה והחפץ חיים דיבר בהרחבה על הלכות לשון הרע כנראה בזכות שלא דיבר לשון הרע כל חייו)ברמת העיקרון מי שאין לו את הספר שמירת הלשון לא יכול לדבר עם אנשים כי הוא יכשל באיסור לשון הרע(החפץ חיים אומר שכאשר יהודי מדבר לשון הרע עובר על כמה מצוות מהתורה)על כן חשבתי על עצה להינצל מלשון הרע והעצה היא כזאת שכאשר אדם מדבר עם מישהו על מישהו מסויים שיחשוב לפני זה אם מה שהוא עומד לומר לאותו מישהו דבר גנאי כלומר דבר רע או דבר שבח כלומר דבר טוב כלומר לפני שבן אדם מדבר עם מישהו שיחשוב אם הוא עומד לומר על חברו דבר רע כמו למשל "תשמע חבר שלי עשה כך וכך דברים(ואותם דברים הם עבירות כמו לאכול חזיר למשל)או שהוא עומד לומר דבר טוב למשל אל תשאל איזה צדיק חבר שלי עשה כך וכך מעשים טובים אם תזכרו את הסגולה הזאת אתם תינצלו מחטא לשון הרע בטוח
 
למעלה