סביר שיהודי דתי לא יקח חיסון, הרי אין אישור כשרות

אנטיחומר

Active member
אם כי יש דעה כי מותר להשתמש במוצרי חזיר בחיסונים
מאחר ונזק גדול יותר עלול להיגרם אם לא יתבצע שימוש בחיסון
 
למעלה