נשואים, נשואים,עפרים עליכם....תלמדו את 10 הדב 
למעלה