נראה שחגיגת התמא 38 ברמת גן הולכת להסתיים

וויר

New member
נראה שחגיגת התמא 38 ברמת גן הולכת להסתיים

מעבר לעובדה שצבי בר כנראה לא יהיה שוב ראש עיר וכרמל שאמה יחליף אותו כבר עכשיו בוטלה הוראת השעה בדבר אפשרות לבניית יחידות דיור קטנות יחסית בבנינים חדשים .

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת גן החליטה באחרונה שלא לחדש את התוכנית המתירה להגדיל את הצפיפות בעיר, בין השאר באמצעות היתרי בנייה נדיבים ליזמים ולדיירים המבקשים להרוס בניינים קיימים ולבנות חדשים תחתם...התוכנית, שתוקפה פג בדצמבר אשתקד, אפשרה ליזמים ולדיירים לחלק את זכויות הבנייה ליחידות דיור בנות 60 מ"ר כל אחת. כעת, עם פקיעת תוקפה של ההוראה – המינימום ליחידות דיור יעמוד על 80 מ"ר לפחות. המשמעות היא שאם עד כה יכולים היו היזמים להגדיל את מספר הדירות בבניין פי 3, כעת הם ייאלצו להסתפק בהכפלת מספר הדירות
 
תמ"א 38 והגדלת צפיפות ברמת גן

להבנתי כרגע לא מוקפא אבל אין ספק כי יזמים ייקחו זאת בחשבון היות ולא ניתן להסתמך על כך.
המשמעות הנגזרת היא הקטנה של התמורות לדיירים.
הבעיה המרכזית היא שלקחו כל דבר לקיצוניות. במקרה זה אפשרו תכנון דירות 60 מ"ר אבל בפועל ניצול שטחים עיקריים היה נמוך יותר כי ממ"ד לא נחשב לשטח עיקרי וכך גם מחסן צמוד.
תכנון נכון היה צריך להגדיר תמהיל של דירות בשטחים שונים.
 
למעלה