"נראה לך מישהו יעשה לי משהו כבר רצחתי הרבה"

למעלה